Podstrčený materiál rozohnil a přerušil zastupitelstvo

Dne 30. dubna 2019 proběhlo 6. zasedání zastupitelstva města Prostějova. Na programu bylo přes 60 bodů a jednání probíhalo místy bouřlivě, místy poklidně a dle očekávání trvalo dlouho. Program jednání naleznete zde, videozáznam z prvního dne naleznete zde.

Neuvěřitelná situace nastala ovšem v bodě programu č. 17. Při přestávce, která bodu předcházela, si Petr Ošťádal z hnutí Na rovinu! (člen STAN) povšimnul, že mezi materiály je vložen nový materiál k neznámému bodu jednání, který má řešit delegaci zástupců města do dozorčích rad obchodních společností FCC Prostějov a VAK Prostějov.

Materiál nebyl zařazen na program jednání, na jeho existenci nebyli zastupitelé předem upozorněni, materiál byl založen mezi jinými písemnostmi na zastupitelských lavicích. Někteří zastupitelé jej nedostali vůbec. Ačkoliv primátor později tvrdil, že materiál oznámil při schvalování programu, není to pravda. Po té, co jsme zařazení bodu zpochybnili, byla vyhlášena přestávka. Po přestávce primátor prohlásil, že si věc ověřoval a k zařazení bodu došlo. Současně ale prohlásil, že se nejedná o samostatný bod, ale doplňují materiál k bodu 17. A to přesto, že se jedná zjevně o odlišný materiál s odlišným názvem. Z úst primátora se jednalo o prokazatelnou nepravdu. I kdyby tento materiál oznámen byl, je tento postup formou neschváleného přílepku naprosto nepřijatelný. Po té, co se řada zastupitelů opakovaně domáhala další přestávky, aby se ve zmatečné situaci mohli zorientovat a primátor odmítal vyhovět, byla nakonec vyhlášena přestávka v délce 5 minut. O této přestávce bylo ověřeno, že bod skutečně nebyl zařazen na program. Následně došlo ke slovní přestřelce mezi zastupitelem za hnutí Na rovinu! Petrem Kapounkem (člen Pirátů) a zastupitelem za ODS Tomášem Blumensteinem. Následně bylo jednání primátorem přerušeno s tím, že bude pokračovat v pátek od 7:00. Mmj. i proto, že se přiblížila desátá hodina večerní, kdy je dle jednacího řádu nutné jednání přerušit.

K věci uvádí zastupitel Petr Kapounek následující: „Je nepřijatelné, aby byl takto zásadní materiál podstrčen zastupitelům na stůl mezi jiné materiály a považován za přílepek k jinému existujícímu bodu. Pokud by si jej zastupitelé nevšimli, schválili by bod 17 v domnění, že se jedná jen o běžné delegace na valné hromady. Současně s nimi by schválili nevědomky i delegace 4 lidí do dozorčích rad městských firem. Takovýto bezprecedentní zásah do suverénnosti zastupitelstva a doslova znásilnění jednacího řádu považujeme za nepřijatelné a nehorázné. Způsobem provedení se jedná o podobný krok, jakým bylo obelhání zastupitelstva města ve věci výstavby sportovní haly za 140 milionů v minulém období. Tento krok byl dnes navíc hlasováním zastupitelstva v bodě 5 zpětně „posvěcen“.

A o čem byl předložený materiál č. 17, který naleznete vyfocený výše?

O změně obsazení kontrolních orgánů městských firem na čtyřech pozicích. Mimo jiné má dojít k prodloužení mandátu komunistického zastupitele Ing. Václava Šmída o 4 roky. Ten je vydáván za zástupce opozice, ač v rozhodování dlouhodobě podporuje koalici. Jeho nominaci schvaluje i pravicová ODS. Skutečná opozice však zastoupení v kontrolních orgánech městských firem nemá. Ing. Václav Šmíd je pro nás s ohledem na jeho dlouhodobé názory na ekonomický model Vodovodů a kanalizací a vstřícnost k netransparentnímu jednání naprosto nepřijatelný.

Nepřijatelná je taktéž Marcela Župková (za ANO2011), která na otázku, jaká je její kvalifikace pro tuto pozici a co chce v tomto orgánu prosazovat, nedokázala odpovědět. Primátor ji navíc k odpovědi ani po opakované urgenci nevyzval. Zdůvodnění, že bude hájit zájmy Prostějova nemůžeme akceptovat. Pokud někdo neprojevuje názor jinak než hlasováním, vážně pochybujeme, že bude schopen produktivní diskuze a skutečné kontroly v orgánech městské společnosti.

Sdílejte tento příspěvek!