Častější jednání zastupitelstva by prospěla atmosféře

harmonogramu jednání zastupitelstva města Prostějova vyplývá, že v letošním roce by mělo proběhnout celkem šest jednání. Dosavadní praxe ukazuje, že je tento plán naprosto nedostačující. Mnohahodinová, nedostatečně informačně připravená jednání vedou k tomu, že témata zařazená na závěr jednání nejsou podrobena takové diskuzi, jakou zasluhují. Například na jednání 30. 4. 2019 se zastupitelé teprve ve večerních hodinách dozvěděli, že radní mají v úmyslu projednávat zásadní věc, která ani nebyla zařazena na program.

Od komunálních voleb v říjnu 2018 je jednání zastupitelstva svoláváno na 10. hodinu dopoledne a často trvá do pozdních nočních hodin. Někdy jednání pokračuje i následující den v ranních hodinách. To ztěžuje účast na jednání zastupitelstva především občanům, kteří tak nemohou vystoupit se svými příspěvky.  Je zřejmé, že takový časový rozvrh je dlouhodobě neudržitelný.

Například v obci Krumsín se schází zastupitelstvo jednou měsíčně, vždy v podvečerní hodinu, aby se mohli zúčastnit občané. Problémy malé obce jsou jiné než problémy města velikosti Prostějova, ale tento přístup k výkonu správy věcí veřejných by nám mohl být vzorem.

Na rovinu! proto předkládá návrh, aby se jednání zastupitelstva konala každý měsíc a začínala v odpoledních hodinách. Sedmihodinové jednání (např. 15 – 22 hod) by bylo pro všechny, především pro veřejnost, přijatelnější.

Častější jednání zastupitelstva může rovněž přispět ke zlepšení atmosféry jednání. Navíc bude dostatek času na detailní rozbor kroků rady města (včetně plánů), které jsou v současnosti jen v rychlosti „vzaty na vědomí“.

„Pevně věřím, že podrobná diskuze o projednávaných bodech je cílem všech zastupitelů města Prostějova“, říká Martin Hájek, autor návrhu.

Sdílejte tento příspěvek!