Co s nepořádkem kolem kontejnerů na odpad?
Foto: Milan Fládr

Níže zveřejňujeme náš podnět, který byl zaslán panu primátorovi a příslušnému náměstku Mgr. Jiřímu Pospíšilovi k zajištění nápravy neuspokojivého stavu svozu odpadů a častého výskytu nepořádku kolem kontejnerů na odpad.

Věříme, že se bude vedení města tímto problémem vážně zabývat. Odpadové hospodářství a problematika svozu  odpadu si zaslouží pozornost a řešení hodné 21. století. A my jsme připraveni se na hledání optimálního řešení podílet.

 

 

 

Vážený pane primátore, vážený pane náměstku,

Na základě stížností občanů i mých vlastních zkušeností podávám následující podněty pro řešení nepořádku na stanovištích kontejnerů tříděného odpadu a žádám ve spolupráci s kolegou Petrem Lyskem

  1. s okamžitou účinností řešit nepořádek na stanovištích kontejnerů v Prostějově

– prohlídka

– při shledání závad řešení

– za závady považuji i nepořádek po odvozu odpadu, kdy se mnohdy vyskytují zbytky skla, papíru či platů, které vypadly při přesypávání kontejnerů do auta

  1. zajistit úklid po odvozu odpadu ze stanovišť

– viz výše

  1. připravit a uvést do provozu komunikační cesty pro oznamování nepořádku na stanovištích a monitoring zaplněnosti kontejnerů

– na základě odkazu Ing. Petra Lyska upozorňuji na službu smart city společnosti O2 jako na možnou inspiraci

– lze řešit jistě i jednoduchou mobilní aplikací, kde by občané měli možnost upozornit na aktuální stav na stanovištích sběrných kontejnerů

 

Jako možné řešení uvádíme

http://www.smartcity.cz/odpady/?fbclid=IwAR12ts0HwTw2PUlnlIr3NL7ufJv_IiZyheuR8KHwkQfuqLdfuOvwTDza-c8

Kromě uvedeného je k dispozici i řada dalších zkušenosti jiných měst, takže vymyšlené není třeba vymýšlet, nýbrž aplikovat, věříme, že se tak stane co nejdříve.

S pozdravem

Aleš Matyášek, člen zastupitelstva města Prostějova

Petr Lysek, člen zastupitelstva města Prostějova

Sdílejte tento příspěvek!