Členové našeho zastupitelského klubu koalice Na rovinu! Aleš Matyášek a Petr Lysek se již dvakrát zúčastnili jednání s primátorem města. Diskuze byla vždy věcná. Seznámili jsme primátora města s našimi návrhy a pohledy na řešení jednotlivých problémů a většina jich byla realizována. Nebylo a není v našem zájmu medializovat naši činnost, nefotíme se s nůžkami a látkami přes rameno, ani s krabicemi roušek. Nejen my, ale i naši příznivci iniciovali např. zrušení poplatků za nákupy pro seniory, zapojili se do šití roušek nebo dobrovolnické činnosti. Formulář s přihláškou k dobrovolnické práci, který navrhli naši kolegové Piráti, se na Magistrátu ujal, přihlásilo se 50 dobrovolníků. Děláme, co je v našich „opozičních“ silách.

Vyslechli jsme si hodně slov o tom, jak vedení města a krizový štáb funguje v této době. Trochu nám to připomíná tiskové konference naší vlády. Hodně se mluví, výsledky tomu již tolik neodpovídají. Už v prvním týdnu nouzového stavu jsme volali po vytvoření odborných týmů za účasti zástupců opozice pro jednotlivé oblasti a zpracování krizových scénářů, abychom byli připraveni. Po více než 14 dnech nám stále není známo, zda a kdy se tak stane. Je sice hezké, že členové vedení radnice za přítomnosti fotoaparátů stříhají plátno na roušky a osobně je na dvoře za radnicí rozdávají občanům spolu s desinfekcí.  Nejsme si však jisti, zda tato mediálně prezentovaná činnost by měla být právě tím, čemu se má věnovat v těchto dnech vrcholné vedení města. Bohužel můžeme jen těžko tuto situaci ovlivnit. Těžiště práce primátora a jeho náměstků musí být podle našeho názoru především v organizaci a přípravě různých zásadních řešení, abychom mohli v předstihu čelit krizovým situacím v oblasti zdravotní, ekonomické, psychologické i řadě dalších dnes třeba ještě neznámých výzev. V této době není možné rozdělení na opozici a koalici. Proto pracujeme, každé dobré řešení podporujeme a před kamery se nehrneme, nemáme na to čas. Koalici Na rovinu! volila značná část obyvatel Prostějova, a proto se i nadále budeme snažit přicházet s dalšími náměty k řešení nastalých problémů. A pokud to bude jen trochu možné, ovlivňovat tak fungování města v době této krize.

I tento týden panu primátorovi  předkládáme řadu našich dalších námětů. Jsou to věci, o kterých se domníváme, že by se jimi mělo vedení města co nejdříve začít zabývat a jsme připraveni se na realizaci podílet. Náměty jsme rozpracovali i s podrobnějším komentářem a další specifikací do přehledného souboru, který budeme průběžně doplňovat. Jsou zde zařazena jak témata, která by si zasloužila velmi rychlého řešení, tak drobné připomínky, jejichž realizace není náročná, ale mohou ulehčit život např. seniorům.

Znovu vyzýváme ty z vás, kteří navštěvujete naše stránky nebo náš facebook, pokud máte jakékoliv připomínky, poznatky ze svého okolí nebo nápady, budeme rádi, když nám je sdělíte. Můžete k tomu využít tento formulář https://forms.gle/it3Bcp3JJi7hPHmv6  a nebo email vybor@prostejovnarovinu.cz.

Jedeme v tom všichni, zapojte se i vy, ani Váš hlas nebude opomenut. I zdánlivě nepatrný podnět může být přínosem!

Tabulka s námi navrhovanými opatřeními:

Opatření Kategorie Segment aplikace
Podpora dluhového poradenství, současná rizika zadlužení a jejich minimalizace dluhy finanční
Odložení sankcí z dluhů po stanovenou dobu dluhy finanční
Odložení splátek dluhů po stanovenou dobu dluhy finanční
Příspěvek na použití mobilů/zápůjčka mobilu podpora finanční
Snížení daně z nemovitostí poplatky finanční
Odpuštění poplatků za odpady poplatky finanční
Úleva úhrad za školky poplatky finanční
Příspěvek na internetové připojení školy finanční
Splátkové kalendáře plateb závazků v nouzi dluhy OSVČ
Odpuštění pronájmů v KaSC a DUHA na kulturní akce kultura OSVČ
Zrušení poplatků za venkovní zahrádky u restaurací nájmy OSVČ
Vyřešení nájemného v městských prostorách nájmy OSVČ
Odpuštění nájemného za místa na tržnici nájmy OSVČ
Finanční příspěvek uzavřeným provozovnám podpora OSVČ
Finanční podpora inzerce v Prostějovských radničních listech podpora OSVČ
Distribuce neprodaných časopisů seniorům nebo zařízením pro seniory služby různé
Distribuce desinfekce mezi občany vybavení různé
Zrušení smluv na marketingové služby pro město rezervy řízení
Sledování vývoje nezaměstnanosti a posuzování rizik řízení řízení
Zpracování a aktualizace krizových plánů řízení řízení
Zveřejnění kontaktů na jednotlivá místa podpory občanům včetně Krizového štábu informace řízení
Centrální krizový informační portál na webu města informace řízení
Prohloubení koordinace výrobců ochranných pomůcek s dodavateli materiálu informace řízení
Stálé monitorování situace osob bez přístřeší bezdomovci sociální
Distribuce ochranných pomůcek osobám bez přístřeší bezdomovci sociální
Revize pravidel přidělování bytů v krizových situacích byty sociální
Psychologické poradenství a intervence krizová intervence sociální
Zvěřejnění poskytovatelů krizové intervence a jejich podpora krizová intervence sociální
Snížení nájmů ohroženým uživatelům nájmy sociální
Ubytování a izolace pozitivních osob bez vlastního bydlení řízení sociální
Podpora terénních sociálních služeb služby sociální
Vybavení poskytovatelů soc. služeb UV desinfekcí vybavení sociální
Monitoring a kontakty na osamělé, nemocné a invalidní občany informace sociální
Distribuce ochranných prostředků ohroženým skupinám vybavení sociální
Kontakty a zahájení spolupráce se zaměstnavateli zaměstnanost spolupráce
Podpora práce dětských skupin školy školství
Koordinace výuky na zřizovaných školách školy školství
Monitorovat stav vybavení a zajistit dostupnost IT techniky pro distanční výuku školy školství
Stálé metodické vedení a šíření doporučení MŠMT k distanční výuce.  https://nadalku.msmt.cz/ školy školství
Neprodleně zahájit jarní úklid města hygiena veřejný
Veřejná WC zdarma hygiena veřejný
Plošná desinfekce veřejných prostor hygiena veřejný
Speciální kontejnery ke sběru použitých ochranných prostředků hygiena veřejný
Monitorování stavu a poptávky a zajištění distribuce ochranných prostředků poskytovatelům zdravotních a veřejných služeb vybavení veřejný
Posílení pravidelného využití městského rozhlasu ke zveřejnění informací informace veřejný
Využití výlepových ploch ke zveřejnění informací, distribuce letáků informace veřejný
Zveřejnit ve všech informačních kanálech povinnosti občana v karanténě a pokyny k likvidaci odpadu informace veřejný