Chceme zachovat budovu Místního nádraží
budova Místního nádraží

Jsme stejně jako většina Prostějovanů za zachování budovy Místního nádraží jako významné historické dominanty části města.Pokud chce SŽDC (Správa železniční drážní cesty) budovu Místního nádraží zbourat, bude vynakládat peníze na likvidaci. My jsme přesvědčeni o tom, že pokud SŽDC předá budovu nádraží spolu s polovinou nákladů na likvidaci městu, ušetří náklady na likvidaci i stavbu nové odbavovací budovy. Město může využít budovu například pro sídlo Domovní správy s parkovištěm i zázemím, které by bylo dostupnější než v současném zámku. Zachovala by se odbavovací hala, pošta a další funkce, které tam jsou i dnes.

 • Chceme přispět k diskusi o osudu budovy, a proto jsme požádali primátora, aby na program 17. schůze Zastupitelstva města Prostějova zařadil bod „Zpráva o jednání města Prostějova ve věci bourání Místního nádraží“.
 • Zajímají nás odpovědi na tyto otázky:
  – kolik jednání se uskutečnilo
  – jaké informace sdělila SŽDC k záměru demolice Místního nádraží
  – jaké reakce a návrhy město SŽDC předložilo
  – jak na návrhy reagovala SŽDC
  – jaká je konečná či dílčí dohoda z hlediska zachování budovy Místního nádraží
Sdílejte tento příspěvek!