Výzva primátorovi

Pane primátore,

 

Dne 1. 3. 2021 jsem obdržel vyjádření ředitele Zdravotního ústavu v Ostravě, akreditované laboratoře, jejímiž protokoly jste veřejnosti dokládal zdravotní nezávadnost a účinnost přípravku SmartCoat, který měl být aplikován v prostějovských základních školách a mateřských školách.

Z vyjádření plyne, cituji:

  • protokoly se váží pouze k danému vzorku, který jsme zkoumali v roce 2012. Zda se v dnešní době, po 9 letech používá stejný prostředek, nemůžeme dnes vůbec zaručit,
  • výsledek v žádném případě není „atestem zdraví“ jak jej prezentuje firma,
  • jedná se pouze o ověření, zda uvedený nátěr neuvolňuje do potravin, za uvedených podmínek kontaktu, složky, které mohou způsobit nežádoucí ovlivnění jejich vlastností
  • testování přípravku proběhlo zcela v intencích požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady č.1935/2004 a tudíž jej nelze prezentovat jinak, než jako ověření materiálu ve styku s potravinami.

 Z uvedeného vyplývá, že v prostějovských školách byl nebo má být aplikován neověřený přípravek.

 Zastupitelský klub Na rovinu! žádá o okamžité zastavení veškerých kroků k pokračování nástřiků ve školách. Podobné akce lze realizovat pouze za podmínek řádného ověření jejich bezrizikovosti v jakémkoli směru. Zvláště, jedná-li se o aplikace v prostorách, kde tráví značnou část dne děti, zde je zapotřebí maximální ostražitosti o to větší, že se jedná o nové technologie, jejichž negativní vlivy nejsou ještě dostatečně dokumentované. Již současně známé výzkumné práce ukazují, že na místě je především princip předběžné opatrnosti. Na tyto práce jste byl ostatně upozorněn. Žádáme Vás rovněž, abyste neprodleně zajistil ověření stavu v již aplikovaných prostorách a to nezávislým odborným akreditovaným pracovištěm. Spolupráci v tomto smyslu nabídl zástupce Technické univerzity v Liberci Dr. Pavel Kejzlar i vědecká pracovnice RCPTM UPOL Dr. Kateřina Poláková, která vystoupila na jednání zastupitelstva. Je nepřípustné, aby nezávadnost podobných aplikací dokládal pouze dodavatel 9 let starými atesty, o nichž tvrdil, že ověřují něco úplně jiného, než čeho se ve skutečnosti týkají. V takových případech je nezbytné informace důkladně ověřit. Marketingové proklamace dodavatel nemohou být podkladem k odpovědným rozhodnutím tohoto typu.

Pokud jde o již provedené nástřiky, žádáme, aby byly ověřeny jejich vlastnosti co do funkce a případné expozice nežádoucích látek při styku s pokožkou dětí a to ve spolupráci s odbornými vědeckými pracovišti.

V Prostějově 2. 3. 2021

S pozdravem

Aleš Matyášek, předseda zastupitelského klubu Na rovinu!

Sdílejte tento příspěvek!