V březnovém vydání Prostějovských radničních listů si můžete přečíst článek Mgr. Aleny Hálkové o mateřské školce s výukou anglického jazyka