Co v březnových Prostějovských radničních listech nenajdete

V březnových Prostějovských radničních listech nenajdete tento příspěvek Aleše Matyáška. Podle tiskového zákona je vydavatel povinen otisknout příspěvek zastupitele do 3 měsíců. Když zlobíme, naše příspěvky otisknou s velkým zpožděním. Vy si ho ale můžete přečíst za čerstva…

Byl stín éry Manthellanu překonán?

Nebyl. To je stručné, ale výstižné vyjádření výsledku hlasování o cestě k rekonstrukci prostějovského Kulturního a společenského centra. Zpráva hovoří o nevůli naslouchat, o umíněném lpění na netransparentních postupech. Verdikt nevypsat architektonickou soutěž pod dohledem České komory architektů, je rozhodnutím, které není v souladu s doporučením odborníků – architektů. Po desítce let zápasů o zachování KaSC tak většina zástupců občanů pohřbila naději, že proběhne soutěž, která toto úsilí nemnohých završí obnovou hodnou 21. století. Většina se rozhodla vyměnit kachličky a trubky a jet dál v zaběhnutých kolejích. Bravo! Návrh klubu Na rovinu! na transparentní cestu k modernímu řešení skrze odborně garantovanou soutěž Vaši zástupci, milí spoluobčané, odmítli.

Temnota přišla i z dalších koutů. Řada z Vás, žádala prostřednictvím petice o zastavení postřiků glyfosátovými přípravky. Jednodušší povahy v sále zřejmě podlehly poněkud zavádějící prezentaci náměstka Pospíšila o tom, jak se v Prostějově lije karcinogenní glyfosát na chodníky podle pravidel a jak města, kde se rozhodli tohoto způsobu zbavit, jsou ošklivá a zarostlá. Výsledkem takto modulovaného intelektuálního výkonu bylo potvrzení Manthellanovské tradice, kdy se petice občanů vyřeší tak, že si je kolegové berou na vědomí. Deja vu. Měli by si je vzít spíše na svědomí. A tak byl jasný a stručný návrh klubu Na rovinu!, který zněl: „zastupitelstvo rozhodlo vyhovět petici a ukládá radě zpracovat harmonogram k ukončení aplikací glyfosátu“, nahrazen floskulí „bereme na vědomí a setrváváme ve stavu ignorace Vašich požadavků“. Také způsob jednání s občany.

Do třetice se manthellanovská reminiscence uplatnila při projednávání bodu, který obsahoval horkou novinku. Nástřiky karcinogenního nano oxidu titanu ve školách. Úsilí náčelníků směřovalo k ochraně školáků a vymýcení virózní hydry. Fotky v tisku občanstvu dosvědčily, jak hrdinně asistují kosmonautovi (lic. P.O.), který rozprašuje cosi na lavice studentů našich základních a mateřských škol. Ušetřeny nezůstaly ani lavice v šatnách či dětské bačkůrky zavěšené tamtéž v pytlících. Co na tom, že nebyly ověřeny ani vlastnosti ani účinky? Vždyť dodavatel předal spoustu lejster. Když zasáhli odborníci až z Technické univerzity v Liberci, či senátorka MUDr. Jitka Chalánková, bylo titanové rodeo alespoň pozastaveno. Rodičům bylo oznámeno, že se bude stříkat, ať se vyjádří. Přitom odborníci důrazně varovali. Tak jaká ještě diskuse? A opět tu máme stíny Manthellanu. Tentokrát se jedná o zamlčení odborných varování. O nich totiž primátor při jednání zastupitelstva již 5 dní věděl. Ani necekl. Vše pro dobro dětí. A tak na konec prvního jarního měsíce věřím, že už byly provedeny analýzy zdravotní nezávadnosti nastříkaných škol, že se využilo jejich lockdownu a jsou známá a odstraněná rizika. Pokud ne, tak o to důrazně žádám!

Krásné a svěží jarní povětří, hodně sluníčka, přírody a úsměvů do času obnovy těla i ducha.

Aleš Matyášek zastupitelský klub Na rovinu! (Piráti, TOP09, Starostové, Zelení)

Poznámka redakce: Manthellan = společnost, která usilovala o nahrazení Kulturního a společenského centra obchodní galerií.
Sdílejte tento příspěvek!