Aktuální sdělení Krajské hygienické stanice v Olomouci k nanonástřikům v Prostějově

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje prověřuje podezření, že ve školách byl použit neoznámený či nepovolený biocidní přípravek společností VEDERIA SOLUTIONS s.r.o.

Dle sdělení KHS pro Olomoucký kraj z předložených dokladů či po nahlédnutí do registru oznámených biocidů na stránkách Ministerstva zdravotnictví či povolených biocidních přípravků na stránkách Evropské agentury pro chemické látky („ECHA“) nevyplývá, že by suspenze SmartCoat byla oznámena či povolena dle legislativy platné v České republice, respektive v Evropské unii. Nebyly předloženy ani testy na virucidní účinky, přestože se uvádí eliminace až 90% virů.

V otázce hodnocení zdravotních rizik se KHS obrátila na Státní zdravotní ústav v Praze s žádostí o odborné stanovisko k provádění nástřiků obsahujících nanočástice TiO2 ve školách z hlediska jejich vlivu na zdraví.

Sdílejte tento příspěvek!