Alternativní řešení dostalo v Prostějově „zelenou“???

Alternativní řešení dostalo v Prostějově „zelenou“???

Pokud jste si  12. 5. 2021 otevřeli stránku www.novinykraje.cz, určitě jste nepřehlédli článek s názvem Alternativa se ujala, Prostějov bojuje proti pleveli horkou vodou.  Hurá, město zakoupilo další stroj na ekologické hubení plevele. Celý článek vyznívá tak, že ode dneška se bude plevel likvidovat v podstatě jen ekologicky pomocí horké vody!

V článku je doslovně uvedeno: „Místo chemických postřiků a mechanické práce se bude plevel v prostějovských ulicích přednostně odstraňovat pomocí horké vody.“ Výborně! Konečně byly vyslyšeny hlasy mnoha občanů města Prostějova a radnice se po dlouhé době rozhoupala k tomu, co už v řadě jiných měst a vesnic je samozřejmostí!

Ovšem pozor! Čtenář, který není dostatečně obeznámen se situací v našem městě, může z výše zmíněného článku získat dojem, jak jsou naši radní, především pan náměstek Pospíšil, vstřícní k požadavkům občanů. Vždyť již dvě petice, které žádaly ukončit používání škodlivých látek k hubení plevele a ošetřování veřejné zeleně rada obdržela! Ta první s 811 podpisy, ta druhá dokonce s 1612 podpisy. Sice stanovisko zastupitelstva bylo k těmto peticím vždy jen „bereme na vědomí“, to člověk potom aby hádal, co se tím myslí a co se nakonec stane. Zatím se nestalo nic. Ale, jak z vyjádření pana náměstka v článku vyplývá, neinformovaný čtenář pochvalně pokývá hlavou. Dotyčný tam přece přímo říká:  „Provozováním dalšího vozidla lze výrazně urychlit práce při likvidaci plevele touto ekologickou metodou,“ sdělil první náměstek primátora Jiří Pospíšil s tím, že postup bude také využit na dezinfekci i čištění dětských hřišť a městského mobiliáře.“

 Srdce všech matek a pejskařů zaplesala. Nyní už žádné obavy z toho, že jak děti, tak pejsci nemohou na trávník nebo do blízkosti okrasných keřů či záhonů. Dětem se nic nestane, pejsci taky nebudou po vycházce zvracet. I ochránci přírody zajásají! Už žádné vypálené plochy trávníků, žádné chemické postřiky. Prostějov bude konečně Zdravým městem.

Jaká je skutečnost?

 • 3. 5. 2021. – postřik herbicidem Roundup: rondel u Alberta na ulici Plumlovské
 • 4. 5. 2021 – postřik herbicidem TARTAN: ulice Palackého, Edvarda Valenty (nedaleko ZŠ), ulice Olomoucká
 • 5. 5. 2021 –   postřik herbicidem TARTAN: ulice Domamyslická, ulice Žitná (u zastávky MHD), ulice Svatoplukova

Nutno podotknout, že žádný z těchto postřiků nebyl předem avizován. 6. 5. foukal vítr, 7. 5. rovněž, navíc pršelo. Město, potažmo firma FCC a další externí firmy, které pro město postřiky provádí, tedy neberou v potaz aktuální předpověď počasí. Pan náměstek Pospíšil sice tvrdil na zastupitelstvu 23. 2. 2021 něco jiného, ale tak už to tady v našem městě prostě chodí.

 A jedeme dál!

Na facebookových stránkách Statutárního města Prostějova své občany město informuje, „že dle vhodných klimatických podmínek je plánováno v termínu od 10. 5. do 15. 5. 2021 chemické ošetření trvalkových záhonů“:

 •  rondel na ul. Plumlovská /u Alberta/ (bylo již provedeno 3. 5. 2021)
 •  rondel na ul. J. Lady
 •  Polišenského č. 1 vchod do DPS
 •  sídl. Svobody centrální plocha
 •  sídl. Svobody před blokem č. 17
 •  Přikrylovo nám.
 •  nám. Petrské – rondel
 •  Husovo nám.
 •  vnitroblok ul. Libušinka
 •  Přikrylovo nám.
 •  ul. Finská
 •  ul. Švýcarská
 •  ul. Kostelecká
 •  ul. Gen. Dudy

Ve dnech od 17. 5. do 21. 5. 2021 je plánováno chemické ošetření letničkových záhonů přípravkem Roundup před založením nové výsadby v těchto lokalitách:

 •  nám. T. G. Masaryka
 •  Perštýnské nám.
 •  Hlaváčkovo nám.
 •  Dukelská brána
 •  nám. Padlých hrdinů
 •  městský hřbitov na ul. Brněnská
 •  ul. Olomoucká u Domu služeb
 •  ul. Svatoplukova naproti cukrárny
 •  Smetanovy sady
 •  Čechovice náves

Dále nás město informuje o plánovaném chemickém ošetření přípravkem Roundup keřových záhonů proti plevelům v termínu od 17. 5. do 21. 5. 2021

 • Vrahovice Trpinky – park (okraje keřových záhonů, plocha nového záhonu)
 • Trpinky u obchodu (keřové záhony)
 • Čs. arm. sboru (keřové záhony)
 • Vrahovice u kostela (keřové záhony)
 • Čechůvky točna autobusu (keřové záhony)
 • nám. Padlých hrdinů (kruhový záhon růží)
 • nám. Vojáčkovo (záhon růží a keřů)
 • B. Šmerala podél cyklistické stezky (keřový záhon)
 • Anenská okruh (keřové záhony)
 • Západní podél kostela (keřové záhony)

Říkáte si, že už by stačilo? Omyl! Ještě jsou tady přece další plochy, které musí být „ošetřeny“. V termínu od 17. 5. do 21. 5. 2021 nastříká FCC Roundup ještě na keřové záhony v centru města:

 •  u parkoviště na ul. Křižkovského
 •  ul. Školní

Ve dnech od 17. 5. do 21. 5. 2021 budou pro změnu Tartanem chemicky ošetřeny keřové a trvalkové záhony:

 •  Floriánské nám.
 •  ul. Blahoslavova

Na závěr celé tohle „květnové jedovaté rodeo“ zakončí naši radní ve dnech 19. – 20. 5. 2021 v rámci investiční akce statutárního města Prostějova „Regenerace sídliště B. Šmerala v Prostějově“ s tím, že nechá provést postřik plevele totálním herbicidem.

K tomu všemu je také dobré vědět, že postřiky na chodnících se předem nezveřejňují – je na nich umístěna informační cedule bezprostředně POUZE v době aplikace, a po zaschnutí je přesunuta na místo další aplikace. Pokud tedy půjdete po chodníku, nemáte šanci zjistit, zda byl čerstvě ošetřen…

Takže vzniká otázka, kde potom jsou ty stroje na horkou páru? Kde se uplatní, když nám pan náměstek Pospíšil slibuje, že teď převážně „ekologickou metodou“?

Možná bychom se měli ptát:

 • Kdo konkrétně a na základě jakých dat na radnici vyhodnocuje, zda jsou vhodné povětrnostní podmínky k aplikaci chemických postřiků?
 • Kolik město zaplatí za postřiky Roundupem a Tartanem za období kalendářního roku 2021?
 • Které další externí firmy vedle FCC ošetřují veřejnou zeleň chemickými postřiky?
 • Které další vhodné alternativy nyní město k likvidaci plevelů používá – kromě stroje na horkou vodu a jaké další alternativní metody likvidace pleveleměsto zvažuje do budoucna?

 Ale především by nás měl velmi, velmi zajímat přesný plán lokalit včetně konkrétních dnů, kde budou použity stroje na horkou tlakovou vodu a kolik město vyčlenilo peněz v rozpočtu na období roku 2021 na tuto ekologickou likvidaci plevele.

 

Pokud se město ústy pana náměstka Pospíšila chlubí s tím, jak ekologicky likviduje plevel pomocí horké vody, měli bychom mít taky přehled o tom, že se tak děje. Že jeho vyjádření v článku jsou jen plané řeči.

Autor: Maria Řičánková, Jana Jílková

Sdílejte tento příspěvek!