2. JAKÉ KONKRÉTNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁM NAŠI RADNÍ CHYSTAJÍ?

Uvádíme jen ty „nejzajímavější“. Změny, u kterých nevíme, kdo byl jejich iniciátorem a které město vůbec nepřipomínkovalo. Tudíž s nimi zřejmě souhlasí!!! 

První změna: Zrušení prokazování „nerušivosti“ nových podmínečně přípustných staveb v obytných plochách.

Zní to velmi sofistikovaně. Ale v podstatě jde o to, aby se na plochách, které jsou určené pro trvalé bydlení (rodinné, bytové nebo polyfunkční domy) nestavělo nic takového, co by narušovalo klidné bydlení. U jakýchkoliv jiných staveb, které neslouží k bydlení a mohly by znamenat nějaké negativní vlivy pro tuto lokalitu (tzv. podmínečně přípustné stavby) platí dnes podmínka, že stavebník prokáže, že funkce takové stavby, která běžně do obytné části města svým provozem a na něj navázanou dopravou nepatří, tuto obytnou pohodu okolí nenaruší. Jedná se o typicky menší obchůdky a provozovny služeb, nerušící výrobu, jako je třeba opravna obuvi, malá rodinná pekárna či cukrárna prodávající pro místní obyvatele.

A jak to souvisí s novou změnou ÚPMP?

V novém textu se tento požadavek na prokázání nerušivosti provozu v plochách pro bydlení bez náhrady ruší, zůstává naformulován pouze mnohoznačně a obecně.  Bude-li mít tedy nějaký vykutálený podnikavec ambici namísto malé pekárny rozjet konkurenci pro PENAM, kde se budou dodávky s pečivem otáčet co pár minut, nebo se drobné rodinné truhlářství rozhodne (příklad ad absurdum) rozjet velkovýrobu řeziva, která bude sedm dní v týdnu roztáčet cirkulárky a pro dřevo se mezi okolními rodinnými domky budou proplétat nákladní automobily, bude tento záměr moci být na Stavebním úřadě povolen. A rozhodnutí o tom, co je z hlediska nerušivosti přípustné a co už přípustné není bude dělat pouze Odbor územního plánování spolu se Stavebním úřadem našeho města! A tady je nutné opět zbystřit. Všichni známe kauzu strašidelného „bunkru“ pana Poura na Plumlovské, vrahovické garáže pana Wolkera a další, pod kterými je vedoucí úředník stavebního úřadu podepsán. Známá benevolence našich úředníků může vést k tomu, že v důsledku podobných povolení bude docházet ke snižování kvality bydlení a ke zvyšování dopravní zátěže v plochách pro bydlení. To vše jen proto, aby nějaký podnikatel pro úředníky mohl na oko tvrdit, že jeho výroba je nerušící a přitom by jeho výroba vykazovala velké dopravní nároky. Nebo by z areálu vycházel hluk, zplodiny, atd. a docházelo k negativnímu ovlivnění kvality života obyvatel okolních ploch pro bydlení. Zdánlivě tedy jen malá změna v textu, dopad pro řadu obyvatel města značný. Vyprávět by o svých zkušenostech s existencí takové „drobné“ výroby (firma Kentaur Saddlery, s.r.o) mohli obyvatelé Domamyslic

…pokračování…

Sdílejte tento příspěvek!