Občané Prostějova bojují nejen za zachování biokoridoru Hloučela

Podporujeme aktivitu spolku Ajdony. Na našem webu přinášíme článek předsedkyně spolku Mgr. Jany Jílkové.

Jestli se dá říct, že něco hýbe v posledních dnech Prostějovem, je to rozhodně 5. změna Územního plánu města. Tento důležitý materiál, který se týká všech občanů města na několik budoucích let, jde v několika případech zcela neskrývaně proti veřejnému zájmu a kvalitě života ve městě.

Spolek na ochranu životního prostředí AJDONY

(znáte z kauzy jedovatých postřiků proti plevelům) sbíral v uplynulých dnech za pomoci dobrovolníků podpisy, aby mohl zastupovat veřejnost a podávat námitky k návrhu 5. změny Územního plánu Prostějova. Některé tyto změny totiž představují zcela zásadní hrozbu pro kvalitu života nás všech – ať už redukcemi již nyní zcela podměrečných ploch zeleně nebo snížením ochrany kvality bydlení.

Našemu spolku dalo svými podpisy důvěru bezmála 1500 občanů z Prostějova! Všem lidem, kteří se podepsali, chceme tímto poděkovat. Některé podpisy jsme bohužel museli vyřadit z důvodu neúplných údajů, to ale nic nemění na tom, že se nám během pár dnů podařilo oslovit obrovskou spoustu lidí. Je vidět, že se značné části obyvatel tyto pofidérní změny vůbec nelíbí a že vůči nim nejsou lhostejní.

Další bytová výstavba v blízkosti biokoridoru Hloučela

Nejmarkantnější změnou, která zaujala většinu oslovených občanů, je další bytová výstavba v blízkosti biokoridoru Hloučela! Místo zamýšleného nového městského parku má vzniknout další satelit na orné půdě! A to i přesto, že je ve městě spousta jiných, dosud nezastavěných ploch, které jsou k bytové výstavbě především určeny.

Z rozhovorů s lidmi bylo hodně znát, že biokoridor Hloučela vnímají jako nejcennější kus přírody ve městě, na kterém jim nesmírně záleží. Tento krásný lesopark je místem, které zná každý obyvatel Prostějova. Místní v těchto dnech doslova bojují o to, aby z něj nebylo obestavěné místo pro pár vyvolených jedinců. A radnice o tomto jejich přání moc dobře ví! Podle výsledků dotazníkového šetření, které iniciovalo samo město (Radniční listy 25. 11. 2021), v oblasti životního prostředí vyplynulo, že lidé nejčastěji navrhovali právě rozšíření biokoridoru Hloučela a zároveň jej považují za to nejcennější ve městě!

Zabírání zelených ploch jako stavebních parcel

není jedinou změnou v Územním plánu. Ve spolupráci s architekty ze spolku Prostor Prostějov znepokojeně sledujeme podivné úpravy podmínek pro výstavbu ve smíšeně obytných plochách. Tedy v místech, kde již existuje obytná zástavba. Na první pohled nejde o tak jasné a lákavé téma jako plocha u Hloučely. V podstatě se jedná „jen“ o nenápadné či nevinně se tvářící úpravy formulací, které by ale nově stavebnímu úřadu (potažmo odboru územního plánování) umožnily docela velkou volnost ve výkladu, co bude mezi obytnými budovami možné k výstavbě povolit. Zda vedle rodinného domu nebo mezi bytovými domy bude jen nějaká drobná prodejna nebo zde vznikne např. výrobní hala, která bude svým provozem rušit doposud klidnou obytnou čtvrť. Touto zdánlivě nenápadnou změnou ve formulacích dochází k významnému oslabení ochrany kvality bydlení před různými negativními vlivy jako jsou hluk, vibrace, neúměrná doprava v oblasti určené pro bydlení, a podobně.

Podpoříte nás?

Spolek Ajdony hodlá i nadále bránit veřejný zájem občanů města proti libovůli magistrátu, který jde 5. změnou Územního plánu zcela nepokrytě na ruku některým vyvoleným subjektům.  Tyto účelové změny rozhodně nejsou ve prospěch občanů, jak se vedení radnice snaží svým obyvatelům namluvit. Změny jdou na ruku investorovi, který na nich vydělá desítky milionů.  Abychom mohli nadále odkrývat tyto zdánlivě „lidumilné“ záměry radnice a mohli vystupovat jménem občanů města Prostějova, musíme využít odborné právní zastoupení, které je při takto složitém a zdlouhavém procesu územního plánování nezbytné a bude finančně náročné.

Proto svojí žádostí oslovujeme ty z vás, kteří byste chtěli přispět dobré věci a pomoci našemu spolku libovolnou finanční částkou, která bude využita na toto odborné právní zastoupení. Přispět můžete na náš transparentní účet: 2802094642/2010 – FIO banka.

Děkujeme a věříme, že naše společná snaha o ochranu kvality života ve městě má smysl! O veškerých našich dalších krocích vás budeme postupně informovat na facebooku.

Za Spolek AJDONY

Jana Jílková

Sdílejte tento příspěvek!