Péče o umírající v Prostějově

V kině Metro promítali 2. února 2022 zajímavý film o paliativní péči, jmenoval se Jednotka intenzivního života. Před projekcí i po ní jsme měli možnost o tématu debatovat s uznávanou kapacitou v oboru, doc. Miroslavem Kalou, CSc., který nás mj. informoval o možnostech prostějovské nemocnice. Děkuji za tento nesmírně lidsky pojatý film, ne nadarmo začal sbírat ocenění. Děkuji představitelům kina a nemocnice, že tento projekt uskutečnili. Děkuji všem, kdo přišli a mohli si ujasnit, zda a jaké možnosti vlastně v této oblasti v našem městě jsou. Děkuji kolegům ze Sociální a zdravotní komise Rady města Prostějova, že se společně snažíme hledat cesty, jak podpořit subjekty, které doprovázejí umírající. Vyzývám proto odpovědné představitele města k zřetelně komunikované koncepci a skutečné pomoci všem poskytovatelům paliativní péče. Volič totiž chce vidět konkrétní výsledky, ne cítit nejistotu a zištný zájem jednou za 4 roky v předvolební kampani.

 

O autorovi

Mgr. Alena Hálková

Členka Komise školské a Komise sociální a zdravotní Rady města Prostějova

Sdílejte tento příspěvek!