Už i u nás můžeme třídit použitý rostlinný olej

V červnu 2019 jsem na zastupitelstvu společně s kolegy z Na rovinu! navrhoval, aby se v Prostějově umožnilo třídit do kontejnerů použitý olej z kuchyně tak, jak už tomu bylo v mnoha jiných městech a vesnicích. Obcím tehdy začala platit povinnost umožnit lidem tento druh odpadu separovat. Pro úspěšnost třídění je naprosto klíčové, aby lidé měli kontejnery v blízkosti svého bydliště. Nikdo soudný nebude čekat, že lidé ponesou naplněnou petku s olejem několik kilometrů do sběrného dvora. 

Ze strany vládnoucí prostějovské koalice byl návrh ostře odmítnut. V diskuzi padaly často naprosto absurdní argumenty, proč to nejde. Primátor František Jura mluvil o tom, že v Olomouci s tím nemají dobrou zkušenost, náměstkyně Alena Rašková vyjadřovala přesvědčení, že okolí kontejnerů bude upatlané od oleje, náměstek Jan Pospíšil se zmiňoval o vandalismu, převracení popelnic s olejem a jejich rozkrádání. Jedna zastupitelka se dokonce zmiňovala o tom, že olej ze smažení vylévá na kompost. Diskuze byla naprosto nevěcná a navíc bylo vidět, že mnozí návrh ani nečetli. Dozvěděli by se z něj třeba to, že se olej do kontejneru nevylévá, ale vhazuje se tam v uzavřených lahvích. 

Uplynulo 2,5 roku a město Prostějov s velkou slávou zavádí kontejnery na oleje. Náměstek Pospíšil v propagačním článku na webu města říká: „Zavedením sběru a svozu použitých rostlinných olejů ze separačních nádob se sníží množství tohoto odpadu, který končí v kanalizaci nebo se stane součástí směsného komunálního odpadu. S použitými tuky a oleji po smažení se dnes nakládá jako s obnovitelným zdrojem, který lze využít jako vstupní suroviny v tukovém průmyslu, výrobě bionafty a maziv, ale také v energetice a podobně.“

Mám z toho samozřejmě radost, ale zároveň to ukazuje, že současná koalice není schopná schválit nic, co navrhne opozice. Je to nedůstojné a nejvíc to vypovídá o úrovni lidí, kteří dnes město řídí. Pevně věřím, že tahle garnitura po podzimních volbách skončí. Nejen pro to, že už nemá občanům města co nabídnout, ale i kvůli špatné politické kultuře. Občané Prostějova si zaslouží víc.

 
O autorovi

Mgr. Martin Hájek, Ph.D.

Sdílejte tento příspěvek!