Hana Naiclerová: Pozdrav z Poslanecké sněmovny

Vážení občané města Prostějova,

voliči mi v říjnových volbách dali důvěru zastupovat jejich zájmy v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky jako poslankyně. Své zvolení vnímám jako ocenění práce, kterou jsem po dobu 7 let odváděla v opozici v Zastupitelstvu města Prostějova.

Za tu dobu mě řada z Vás poznala, viděla moji práci, kterou jsem se vždy snažila dělat, jak nejlépe jsem dovedla. Bohužel, musela jsem čelit dehonestační kampani ze strany radničních politiků a jimi ovládaných novin, jak asi víte. Báli se mě, proto se mě snažili poškodit. O to víc mě těší Vaše důvěra, kterou jste ve sněmovních volbách projevili.

Jsem hrdá, že se nám podařilo upozornit například na problémy s financováním LHK Jestřábů, a díky tomu, že jsme s kolegou zastupitelem Františkem Filoušem upozornili při schvalování dotace tomuto spolku na exekuci, která proti klubu probíhala, zachránili jsme peníze z rozpočtu města před jejich zabavením exekutorem. Naše město nevzkvétá ani dnes: Jeho vedení neumí řešit problémy ani malé, ani velké. Z poslední doby se nabízí zmínit třeba kauzy nanonástřiků ve školách, postřiků glyfosátem na ulicích (v obou jde o zdraví dětí!) anebo třeba loňský masakr aleje na České ulici. Teď pro změnu radnice plánuje šílený projekt parkovacího domu a dopravního terminálu na Újezdě, který má zničit zeleň zde a který kritizují i architekti. 

Mandátu zastupitelky města Prostějova jsem se hned na podzim vzdala, abych se mohla plně soustředit na práci poslankyně. To ale neznamená, že se Prostějovu dále nevěnuji. V posledních měsících mě zaměstnávala zejména pátá změna územního plánu města. Jsem si vědoma, že Prostějov je už teď na chvostu v porovnání měst dle množství zeleně. Lidem chybí místa na rekreaci, na procházky. Dýcháme v Prostějově špinavý vzduch, limity polétavého prachu jsou neustále překračovány. Je proto nepřípustné další plochy zeleně uvolňovat pro stavební činnost developerů spřátelených s vedením města. Proti změně územního plánu jsem podala námitky a společným občanským tlakem se podařilo odstranit její nejškodlivější část: zastavění pole u biokoridoru Hloučela. I tak ale musíme celý proces změny územního plánu dále sledovat, protože problematických míst je v návrhu více.

V Poslanecké sněmovně jsem členkou rozpočtového, petičního a kontrolního výboru, pracovat budu i ve dvou stálých komisích poslanecké sněmovny a v podvýborech. Já se vzhledem ke své profesi účetní věnuji hlavně daňovým zákonům (a v této oblasti je tolik návrhů, že se nudit rozhodně nebudu). Díky svým zkušenostem opoziční zastupitelky pak jako další téma svého zájmu vidím protikorupční zákony: ani tam nebude o práci nouze.

Od února jsem k dispozici ke schůzkám ve své regionální poslanecké kanceláři v Prostějově na Svatoplukově ulici č. 53. Stačí se na schůzce předem domluvit na mém e-mailu naiclerovah@psp.cz. 

 

Letošní rok je rokem komunálních voleb, kdy můžeme společně dosáhnout změny i na úrovni prostějovské radnice. Nepromarněme tuto příležitost a zvolme ve volbách zastupitelstvo, které bude chránit primárně veřejné zájmy, a ne vlastní kapsu. Volme zastupitele, kteří budou pracovat pro občany a za které se nebudeme muset stydět. 

 
O autorovi

Hana Naiclerová

Sdílejte tento příspěvek!