Rozvoj Prostějova, aneb plnou parou vzad!

Naivně jsem věřil, že současné vedení města si stanovilo po svém zvolení v roce 2018 jasný seznam priorit mezi investicemi, jejichž realizace by Prostějov povýšila na skutečně moderní město, kde vedení myslí v první řadě na své občany. Připadá mi však, že pokud vůbec takový seznam vznikl, tak se putováním mezi jednotlivými odbory na radnici priority notně promíchaly a Rada města navrhovala ve volebním období 2018–2022 investice připomínající spíše solidní bramboračku.

Prioritou je pro mě rekonstrukce KaSCentra, na kterou měla být vyhlášená architektonická soutěž. Přitom podmínky byly zpočátku téměř ideální. Rozpočet města přebytkový, peníze v rezervách, které mohly být doplněny levným úvěrem. Město však musí vést lidé s vizí, kteří se nebojí udělat rozhodnutí a chápou, že kulturní a společenské centrum se může stát opravdu pěknou ozdobou centra, kde navíc při různých příležitostech bude fungovat čilý společenský život. Takhle máme stále rozpadlou a nevyhovující budovu bez kvalitní architektonické soutěže, což nás posouvá o pěkný kus zpátky na začátek.

S druhou investicí, se kterou město zaspalo, je lesopark jih. Na finančním výboru jsem navrhoval, aby město zřídilo speciální komisi, která se bude zabývat prioritně výkupem pozemků pro celý budoucí lesopark. Současné vedení města ovšem věří, že to zvládnou jednotlivé odbory, a navíc za výkupní cenu, která pro majitele pozemků při současných podmínkách není příliš motivační. Já naopak vnímám vznik lesoparku jako investici pro všechny občany města. To je investice, kterou je potřeba maximálně podporovat, a nikoliv začít s výkupy pozemků ve větším měřítku teprve tři čtvrtě roku před volbami. I když chápu omezení způsobená covidem, ani tato investice se současnému vedení města nepovedla.

Chci vidět proměnu Prostějova na moderní město pro všechny generace. A stojím si za tím, že to je možné. Znamená to dostatek zeleně na ulicích, včetně keřové výsadby kolem ulic s vysokou hustotou provozu. Vznik parku minimálně v trojnásobné velikosti nedávno otevřených Mládkových sadů. Znamená to mít jako občan možnost rekreace a odpočinku v propojených lesoparcích v okolí města, včetně rozšíření Hloučely. Namísto investic, jako jsou podzemní parkoviště na Pernštýnském náměstí za 200 mil. Kč, betonové nadzemní garáže na ulici Újezd za 100 mil. Kč nebo rozšiřování kapacit fotbalového stadionu za minimálně 80 mil. Kč, můžeme obnovit městské byty pro mladé rodiny, podpořit zřízení VOŠ nebo přímo pobočky VŠ v Prostějově, podpořit vznik technologického inkubátoru pro mladé firmy a začínající podnikatele. To všechno vnímám jako investice s přidanou hodnotou. O takových investicích je potřeba se bavit a nenechat se uplatit pyramidami muškátů před naší radnicí. 

Až tohle budeme mít, zbude jistě čas na Pernštýnské slavnosti na zámku a lavičky lásky kdekoliv ve městě. Na rovinu – změníme to.

 
O autorovi

Ing. Michal Drozd

Projektový manažer, člen Finančního výboru Zastupitelstva města Prostějova

Sdílejte tento příspěvek!