Ministerstvo uložilo znalci pokutu a posudek „rozcupovalo“ na kusy.
Stanovisko klubu Na rovinu! k rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti

Ministerstvo spravedlnosti vydalo příkaz k zaplacení pokuty zpracovateli znaleckého posudku Vladimíru Procházkovi ve věci nástřiků nanoformy oxidu titaničitého (TiO2) v prostějovských školách. Tímto posudkem se dodavatel nástřiků snažil doložit bezrizikovost a desinfekční účinky aplikací TiO2, který byl zařazen mezi látky podezřelé z karcinogenních účinků. Aplikace si objednalo vedení města v únoru minulého roku ve snaze zabránit šíření COVID-19 ve školách, aniž by řádně vyžadovalo příslušné garance. Na zásah senátorky Jitky Chalánkové byly nástřiky po třech dnech zastaveny.

Z odůvodnění rozhodnutí správního orgánu vyplývá, že posudek, o nějž vedení města opíralo až do současnosti obhajobu nezávadnosti nástřiků, byl zpracován v rozporu se zákonem. Že je dokument pouze rešerší informací a PR materiálů dodavatele ostatně konstatoval již v dubnu minulého roku Státní zdravotní ústav, na nějž se obrátil zastupitel Aleš Matyášek. 

Zastupitel Martin Hájek proto požádal o výkon dohledu nad činností znalce na konci dubna minulého roku přímo Ministerstvo spravedlnosti. Po více než roce vydalo ministerstvo znalci Vladimíru Procházkovi příkaz k úhradě pokuty, který posudek zpracovával na objednávku samotného dodavatele nástřiků. 

O výsledku dohledu informovala poslankyně Hana Naiclerová (STAN), která si informace vyžádala u ministra spravedlnosti. Z odůvodnění je zřejmé, že správní orgán považuje zjištěných devět pochybení znalce za natolik závažných, že přistoupil přímo k udělení finanční sankce, aniž by řešil věc mírnějšími prostředky. Správní orgán uvádí v jednání zpracovatele řadu přitěžujících okolností, přičemž nezjistil žádnou polehčující a naopak výslovně deklaroval „zvýšenou závažnost“ přestupku. Správní orgán vyslovil také znepokojení nad tím, že nalezené skutečnosti jsou dokonce „značně způsobilé ohrozit důvěru veřejnosti v odbornost a nestrannost znalecké činnosti.“ 

Obavy zastupitelů z nezákonných praktik se ukázaly jako oprávněné. „Vedení města Prostějova bylo opakovaně upozorňováno na rizika spojená s aplikací nástřiků. Ignorovali je a místo toho se zaklínali posudkem, který byl od začátku neobjektivní a o žádné odborné znalecké posouzení se vlastně nejednalo. Primátor Jura a náměstek Krchňavý by měli vyvodit politickou odpovědnost, není možné se tvářit, že se nic nestalo,“ podotýká poslankyně Hana Naiclerová k dramatickému vyústění případu prostějovských nástřiků. 

Aleš Matyášek dodává: „Jestliže správní orgán zjistil tak závažné skutečnosti a vyjádřil obavu o podkopání důvěry veřejnosti v práci znalců, měl by podle mého názoru nález zobecnit a seznámit veřejnost s riziky, které ztohoto případu plynou v obecné rovině. Chybu může udělat každý, ale veřejný činitel ji nesmí zamést pod koberec. Očekávám, že právníci města konečně posoudí případ jako událost zcela zřejmého podvodu. Důkazů na to je shromážděn dostatek.“ 

Kontakt pro více informací: 

Mgr. Ing. Aleš Matyášek, zastupitel města Prostějova, ales.matyasek@interinvest.cz, +420 603 492 958 

Ing. Hana Naiclerová, MBA, poslankyně Parlamentu České republiky, naiclerovah@psp.cz, +420 731 111 53

Sdílejte tento příspěvek!