S architektem o územním plánu

V následujících týdnech bude zastupitelstvo s největší pravděpodobností schvalovat návrh 5. změny Územního plánu města Prostějov, který vyvolal v loňském roce u veřejnosti bouřlivé reakce. Mimo jiné také proto, že v něm byl (a v rámci chystané 6. změny stále je) ohrožen lesopark Hloučela. Místo, které lidé v Prostějově velmi rádi navštěvují a znamená pro ně cenný kus přírody. To však není jediné kontroverzní místo, kde se v územním plánu chystají změny. 

Na situaci kolem územního plánu se zeptala pana architekta Vojtěcha Jeřábka ze spolku Prostor Prostějov Jana Jílková. 


Co se událo od pochodu za záchranu lesoparku Hloučela na Silvestra loňského roku? 

Díky nebývalému tlaku veřejnosti a také v kombinaci s blížícími se volbami, se nakonec vedení města rozhodlo nespáchat politickou sebevraždu a zastavění plochy pro plánovaný nový městský park na oko zastavilo. Již před Vánocemi však opětovně pokoutně samo zadalo do plánované 6. změny nové prověření zastavění tohoto území. 

Může město vykoupit pozemky od Realmaxu a v místech plánované výstavby rozšířit lesopark? Určitě může a mělo by. Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemky pro veřejný park, a ne pro výstavbu, by ani cena těchto pozemků neměla být nijak vysoká. Pro stavitele nemají aktuálně jinou hodnotu než spekulativní. 

V čem jdou změny územního plánu proti veřejnému zájmu? 

Kromě pokusu o zrušení nového městského parku ve městě, které je – co se týče ploch zeleně na 53. místě ze 60 hodnocených českých okresních měst, je to třeba chystané (zcela zbytečné) osekání ochrany bydlení před různými rušivými vlivy. Také příprava pro další výstavbu v těsné blízkosti Hloučely, rušení ploch pro parky… Je toho dost. 

Jaké konkrétní negativní důsledky to pro občany města může mít? 

Nezlepšení, respektive zhoršení již tak dost bídného stavu životního prostředí ve městě a okolí. A také mnohem větší nebezpečí, že úřady povolí vedle vašeho bydlení nějakou stavbu, která vás o pohodu bydlení připraví – benzinku, kovošrot, chov hospodářských zvířat. 

Jaký vývoj očekáváte? 

Obávám se, že vedení města si opět pojede svou, bez ohledu na názory opozice, odborné veřejnosti a občanů. 

Co může podle Vás udělat v této fázi běžný občan? 

Jako v jakémkoliv případu politické zvůle, hlavní je se o dění aktivně zajímat a konfrontovat volené zástupce s jejich reálnými kroky. Řada lidí například podala k návrhu změny územního plánu námitky a připomínky, které budou muset být řádně vypořádány. 

 
Sdílejte tento příspěvek!