Za otázky na pranýř

Reaguji na článek ze strany 34, z aktuálního vydání Prostějovských radničních listů 7/2023, jehož autorem je pan náměstek Pospíšil.


V Prostějovských radničních listech začíná být téměř pravidlem, že vedení města má možnost reagovat na příspěvky opozičních zastupitelů ještě před jejich vydáním. A tak i v červencovém čísle měl pan náměstek Pospíšil potřebu rozepsat se k incidentu, který zmiňuje opoziční zastupitel Aleš Matyášek, totiž o jeho nevhodné reakci na můj dotaz ohledně postřiků plevele. Pan Pospíšil se ve svém článku podivuje nad tím, že jsem se ho na stejnou věc ptala dvakrát. Poprvé na osobní schůzce, podruhé na jednání zastupitelstva. Ano, má pravdu, ptala. A nevidím na tom nic špatného. Vyskytly se nové skutečnosti a z osobní schůzky jsem v té době neměla žádný zápis, byť byl na místě proveden a uplynulo již 20 dní. Navíc – o tuto schůzku v kanceláři náměstka Pospíšila jsem nežádala já, ale vedoucí odboru správy a údržby majetku města pan Jaroslav Chromek. To k obsahu mého dotazu. O tom, jakou zvolil pan Pospíšil formu své reakce na můj dotaz, se zmiňuje ve svém příspěvku pan Matyášek.


Nyní mé vysvětlení, proč jsem jako zvolená zastupitelka za hnutí Na rovinu! (STAN, TOP09, Zelení) otázku pokládala:


Pokud kterýkoliv zastupitel chce být konstruktivní při jednání s vedením města, je podle mě správný následující postup: o daném problému jedná nejdříve s odpovědnými osobami, a teprve následně danou věc předloží k diskuzi i na zastupitelstvu. Takové jednání je transparentní i pro ostatní zastupitele, a především pro občany. Ti tak mají možnost sledovat a posoudit práci svých zastupitelů bez ohledu na to, zda jde o zastupitele nyní vládnoucí koalice, či zastupitele opozičního. Nespornou výhodou takového postupu je, že jsou (nebo by měli být!) zástupci vedení města o dané záležitosti informováni, mohou se připravit a mohou okamžitě reagovat. Problém tak nemusí přesouvat na další jednání zastupitelstva, než si zjistí všechny potřebné informace. Takové jednání je naprosto korektní pro všechny zúčastněné. Proto nejen já, ale podle ohlasu i mnozí občané, kteří jednání zastupitelstva sledovali, vnímali reakci pana náměstka Pospíšila jako neadekvátní, nevhodnou, neslušnou.


Z úst pana primátora, jeho náměstků a radních často zaznívá, že by byli rádi, kdyby zastupitelé byli konstruktivní, inovativní a že by měli napomáhat k vytváření lepšího života ve městě. Předpokládám, že tím mají na mysli i korektní vztahy mezi občany Prostějova. Možná by si v takovém případě měli sami sáhnout do svědomí a přemýšlet o tom, zda svým nevhodným a arogantním jednáním, reakcemi při jednáních zastupitelstva, nepatřičnými komentáři, úšklebky a rádoby vtipným, leč většinou trapným glosováním vystoupení zastupitelů zbytečně nezavdávají příčinu ke sporům, které jsou nejenže nesmyslné a zbytečné, ale i často zraňující a mimo meze slušného chování.


Jsme zvolení zástupci občanů tohoto města. Občané nám dali svou důvěru a my ji nezklameme jen proto, že díky dohodě stran, které měly daleko menší podporu, nemáme své zástupce v městské radě.

Jana Jílková
Sdílejte tento příspěvek!