ŘSD s napojením Brněnské na D46 ve směru na Olomouc nepočítá

Tento příspěvek do Prostějovských radničních listů zasílám redakci 14. června, den po jednání prostějovského zastupitelstva. Bylo opět plné emocí a zajímavých okamžiků. Většina projednávaných bodů souvisela s financemi. Při schvalování závěrečného účtu města jsem se podrobněji tázal na hospodaření Lesů města Prostějova. Dozorčí rada této společnosti je podle mého názoru složená z neodborníků a není schopna hospodaření společnosti účinně kontrolovat.

K tradičním názorovým střetům dochází při rozdělování peněž z městského rozpočtu. Zatímco sociální oblast je dlouhodobě podfinancovaná, finance do privilegovaných sportů nejsou problém nikdy.

Za kostlivce ve skříni lze označit dohodu o vypořádání technického zhodnocení objektu na Skálově nám. 2a, který město v roce 2011 pronajalo soukromé osobě a následně firmě. Během nestandardního nájmu byly v památkově chráněném domě prováděny se souhlasem města stavební úpravy, které se město zavázalo po skončení nájmu proplatit. Cenu úprav však nikterak nezastropovalo. Zdálo se, že s tímto bodem měli problém i někteří zastupitelé z ODS. Předseda finančního výboru Blumenstein během projednávání opustil jednací síň a materiál předložil náměstek Pospíšil, i když správa majetku už není v gesci jeho, ale náměstkyně Sokolové. Většina zastupitelů pro kompenzaci ve výši 5,1 milionu zvedla ruku, i když náš zastupitelský klub požadoval odložení tohoto bodu a důkladné posouzení finančním výborem – poradním orgánem zastupitelstva. 

Na závěr jsem vyzval radu města, aby intenzivně jednala s Ředitelstvím silnic a dálnic o vybudování mimoúrovňové křižovatky u Žešova (viz přiložený obrázek), neboť neexistence napojení na Olomouc je pro jih města problémem. Náměstek Pospíšil mi sdělil, že ŘSD s vybudováním křižovatky počítá. ŘSD mi naopak na přímý dotaz napsalo, že s úpravou z důvodu nerentabilnosti nepočítá. Navíc má být nejpozději v roce 2028 vybudována u čerpací stanice na D46 odpočívka, ze které již nebude povoleno napojení na komunikaci nižších tříd. To znamená, že situace znalí řidiči již nebudou moci sjet z dálnice přes benzinku na ulici Brněnskou.

Podrobněji k dalším bodům na mé facebookové stránce a také stránce zastupitelského klubu Na rovinu! 

Mějte krásné léto!

Petr Ošťádal, zastupitel Na rovinu! (STAN, TOP09, Zelení)

Sdílejte tento příspěvek!