Jak je to s těmi postřiky?

Tvrzení, že glyfosát je bezpečný a nijak neohrožuje lidské zdraví je zavádějící. Odborná literatura uvádí, že toxický účinek glyfosátu závisí na pomocných látkách přidaných do přípravku. Proto se také toxicita jednotlivých výrobků liší. Na karcinogenitě se tedy podílí kombinace látek v přípravcích, ne jen glyfosát samotný.

Je to již čtyři roky, kdy se mi během procházky Prostějovem, v místech čerstvě postříkaných Roundupem, přiotrávila fenka. Stálo mě to nemalé finanční náklady a hodně strachu o její život. Od té doby se lidé, kteří měli podobnou zkušenost, snaží přesvědčit vedení města, aby tyto látky přestalo ve veřejném prostoru používat nebo snížilo jejich objem na minimum. Dvě petice podepsaly stovky občanů Prostějova. Od té doby se o postřicích v našem městě napsalo mnoho článků a natočilo několik reportáží v televizi. Také vznikla facebooková skupinu Postřiky Prostějov. Místní občané si v ní sdělují, kde se postřik aplikuje a kterým místům se mají vyhnout. Upozorňují zde také na města a místa, kde se hubí plevel bez použití škodlivých látek a přesvědčují se o tom, že to jde!

Lidé, kteří si všímají, kde se v současné době postřiky aplikují, se zcela oprávněně obávají toho, že budou znovu řešit otravu svého psa. Také se obávají důsledků, které se v souvislosti s tím mohou objevit až někdy v budoucnu.

Co se od roku 2020 povedlo občanům Prostějova prosadit? Město pořídilo dva stroje na horkou páru, které používá jako alternativu k postřikům. Dále pak město začalo zveřejňovat na svých stránkách informace o tom, kdy, kde a čím se bude ve veřejném prostoru hubit plevel. Zřídilo mapový portál, kde vyznačilo, kde a jakými přípravky plánuje plevel likvidovat. Po našem doporučení pořídilo nedávno ocelové kartáče, kterými čistí od plevele obrubníky a okraje komunikací.

Škodlivé látky na hubení plevele se ale v nemalém množství na území našeho města používají dál. Začátkem srpna 2023 se aplikoval postřik přípravkem Roundup na sídlišti Šárka v blízkosti dětského hřiště. Na situaci upozornili místní obyvatelé. Bohužel se jednalo o stejnou lokalitu, na kterou upozorňovali již v roce 2020. V blízkosti dětských hřišť, na místech, kde si hrají děti a pohybují se lidé a zvířata nemají tyto látky co dělat.

Co by mělo být cílem pro Prostějov? V brněnské městské části Nový Lískovec tyto škodlivé přípravky vůbec nepoužívají a přitom se jedná o obrovské sídliště. Stejně příkladně postupují v Příbrami, Mělníku, Jeseníku atd. Pro vedení Prostějova jsou tato města velkou inspirací a další příležitostí, jak udělat naše město lepší pro všechny…

Hezký zbytek léta.

Jana Jílková, Na rovinu! (STAN, TOP09, Zelení)

Sdílejte tento příspěvek!