Memorandum o “spalovně” v Mostkovicích schváleno

Většina prostějovských zastupitelů schválila 21. 11. 2023 Memorandum se dvěma společnostmi, které mají v úmyslu vybudovat zařízení na plazmové zplyňování v Mostkovicích.

Zastupitelům byl den před jednáním zastupitelstva předložen upravený text Memoranda. Nově se v něm uvádí například to, že investiční záměr ponese pracovní název “Recyklační odpadové centrum”.

 

V důvodové zprávě je uvedeno, že se jedná o právně nezávazný dokument. K čemu nám takový dokument bude? zeptala se zastupitelka Jana Jílková. Podobný dotaz položil i Martin Hájek.

Náměstek Jiří Pospíšil odpověděl: Jako největší hráči na Prostějovsku chceme být u jednání a chceme mít vliv na to, jakým způsobem se bude tato varianta pohybovat dopředu.

 

Zkuste si najít, jak to bylo v Olomouci se Šantovkou. Najdete titulky “Dokument tlačí radnici do kouta”, “Město je povinno plnit veškeré existující závazky ve vztahu k projektu”. Tam také podepsali memorandum upozornil Petr Ošťádal. Připomněl, že podle Memoranda má Prostějov zajistit například koordinaci záměru, sběrové a svozové kapacity, vstupní surovinu nebo vhodné typy odpadu.

 

Na jednání odpovídal na dotazy zastupitelů Ing. Břenek, člen představenstva jedné ze společností. Na dotaz Jany Jílkové odpověděl, že si nepamatuje, že by na setkání s občany v Mostkovicích řekl směrem k náměstkovi Pospíšilovi, že už jsou s městem domluveni.

 

Aleš Matyášek upozornil na to, že v materiálu chybí právní posouzení Memoranda: Známe konkrétní příklad, že z neplatné smlouvy jsme žalováni o 320 milionů korun. Navrhuji, aby byl materiál stažen a aby byl přepracován.

 

Na otázku ohledně druhu a množství zpracovávaného odpadu odpověděl Ing. Břenek vyhýbavě: Právě tuto otázku definuje právo a povinnost města Prostějov, jako účastníka Memoranda. Po podpisu Memoranda bude ustanovena pracovní skupina, která zmapuje potřeby a typy odpadu, které na území Prostějovska vznikají. Memorandum má vytvořit model, který má řešit problematiku kapacity a typu odpadu. Primárně se jedná o komunální odpad.

 

Neodpověděl jste na otázku na množství zpracovaného odpadu, které se možná bude dovážet z celé republiky. To budou tisíce kamionů… upozornil František Švec. Nechtěli jsme říct žádné konkrétní číslo, aniž by došlo k lokální analýze a přesnému stanovení potřeb s výhledem na dalších 20 let dopředu sdělil Ing. Břenek

 

Primátor následně diskusi ukončil s tím, že přihlášení do diskuse měli již dva příspěvky (dle jednacího řádu prostějovského zastupitelstva může zastupitel k projednávanému bodu hovořit 2 x 2 minuty.) Navrženou výjimku z jednacího řádu nepodpořil žádný zastupitel koalice ANO – ODS – Pévéčko. Nebyl přijat ani návrh Aleše Matyáška materiál odložit a dopracovat.

 

 

 

 

 

* vysvětlení slova SPALOVNA v titulku:

 

Podle Směrnice o průmyslových emisích jde o spalovnu. Je jí jakákoli „stacionární nebo mobilní technická jednotka a zařízení určené k tepelnému zpracování odpadů, s využitím tepla vzniklého spalováním nebo bez něho, prostřednictvím spalování oxidací odpadu a dalšími způsoby tepelného zpracování, jako jsou pyrolýza, zplyňování nebo plazmové procesy, pokud jsou látky tímto zpracováním vzniklé následně spáleny“. Plazmovým zplyňováním odpadu přitom vzniká syntézní plyn, který je dále energeticky využíván, tedy spalován.

 

 

Sdílejte tento příspěvek!