Chybějící dopravní značení na Floriánském náměstí

Označení dopravních situací musí být zřetelné a srozumitelné pro všechny účastníky silničního provozu. Na ul. Blahoslavova v Prostějově, kde vznikl autobusový terminál pro MHD a příměstskou autobusovou dopravu, tomu tak není.

Pro směr jízdy z centra města Prostějova jsou v terminálu čtyři stání. Pro směr jízdy k centru města – u Sokolovny je vybudován klasický pruh pro autobusy, který slouží především pro výstup cestujících příměstskou dopravou a nástup a výstup cestujících MHD. Dopravní terminál přiléhá k silnici druhé třídy, po které projíždí denně přibližně 15 000 vozidel.

Pruh pro autobusy na straně u Sokolovny (záliv) má nástupní hranu delší než 30 m, povrch pruhu je z kamenné dlažby. Šířka pruhu je 3,5 m. Projektant místo značky IJ4b „Označník zastávkynechal osadit v tomto místě jen elektronickou informační tabuli s číslem. Na kamenné dlažbě byla původně vyznačena vodorovná značka V11a „Zastávka autobusu nebo trolejbusu“, která je z větší části sjetá a již není ani čitelná (tedy je neplatná). Je všeobecně známo, že barva vodorovného značení nedrží na kamenném povrchu a loupe se. Navíc v zimních měsících při znečištěné vozovce je vodorovné značení nečitelné. Řidič neznalý místní situace si může splést tento pruh pro autobusy s odstavným pruhem a na místě neoznačené zastávky může zaparkovat svůj automobil, aniž by se dopustil jakéhokoliv přestupku. Doporučoval bych na začátku zastávkového pruhu k značce IJ4b „Označník zastávky“ umístit i značku IJ4c „Zastávka autobusu“, která označuje začátek zastávky.

 

U objektu nového terminálu jsou čtyři stání pro autobusy. Dvě stání jsou blíže silnici a dvě stání jsou oddělena nástupním ostrůvkem. Stání, která jsou dále od silnice jsou z hlediska dopravního značení bezproblémová, neboť jsou umístěna na veřejně nepřístupné účelové komunikaci. Stání blíže vozovce je odděleno ochranným ostrůvkem jen částečně. Na jedno stání lze najet přímo z vozovky a to je jádro problému. Pokud bude sjeté vodorovné značení na vozovce, tak při chybějící značce IJ4b „Označník zastávky“ lze bez porušení jakýchkoliv pravidel silničního provozu stát na místě zastávky. Informační tabule s číslem není v žádné právní normě uvedena a řidič tedy neporušuje pravidla silničního provozu.

 

Dle Zákona o provozu na pozemních komunikacích řidič nesmí zastavit a stát … u zastávky tramvaje, autobusu nebo trolejbusu bez nástupního ostrůvku v úseku, který začíná dopravní značkou „Zastávka autobusu“, „Zastávka tramvaje“ nebo „Zastávka trolejbusu“ a končí ve vzdálenosti 5 m za označníkem zastávky, a tam, kde taková dopravní značka není, ve vzdálenosti kratší než 30 m před a 5 m za označníkem zastávky; je-li prostor zastávky vyznačen vodorovnou dopravní značkou „Zastávka autobusu nebo trolejbusu“ nebo „Zastávka tramvaje“, platí tento zákaz jen pro vyznačený prostor.

 

Na dopravních terminálech bez přístupu veřejné dopravy, kam zajíždějí pouze autobusy a vozidla údržby (například Nádraží Florenc Praha) stačí umístit pouze informativní tabule. Tam, kde je možné zajíždět i s jinými vozidly, by měly být vždy osazeny značky IJ4b „Označník zastávky“. Tím se po právní stránce zabrání stání vozidel na zastávce a rozhodně se tím nic nepokazí.

Autorem článku je Ing. Michael Vafek – bývalý dopravní inženýr Policie ČR.(Redakčně zkráceno.)

 
Sdílejte tento příspěvek!