Report z červnového Jednání Zastupitelstva

Další jednání Zastupitelstva se odehrávalo v horký letní den 25. 6. 2024 a stejně horký byl i jeho začátek. Na návrh Jany Jílkové byl bod týkající se petice proti výstavbě garážového domu na ulici Tylova přesunut na první místo programu. Na galerii jednací síně si přišla poslechnout diskusi k tomuto bodu veřejnost a zástupci petičního výboru promluvili i k zastupitelům. Přesto, že rizika spojená se stavbou garážového domu byla několikrát zdůrazněna občany i zastupiteli z našeho klubu, většina zastupitelů rozhodla požadavku petice nevyhovět. Vládnoucí koalice tak nepřistoupila na jakoukoliv diskusi s občany, což bylo z galerie obřadní síně samotnými občany hlasitě kritizováno. Prodej pozemku na Tylově ulici zůstává bohužel v platnosti.

Dalším významným bodem bylo hlasování o výsledku hospodaření města za rok 2023, kde zastupitelé Aleš Matyášek i Michal Drozd upozorňovali, že město sice pravidelně hospodaří s přebytkovým rozpočtem, ale investice do zásadních věcí jako je renovace KasCentra, výstavba parkovacího domu na Sodovkárně nebo domova pro seniory se nekonají. 

Velká diskuse se očekávala k bodu „Změna parametrů plaveckého bazénu“. Petr Ošťádal, František Švec, Tomáš Peka a další zastupitelé z koalice Na rovinu! poukazovali na nevyváženost a jednostranné informování občanů Radou města, která objednala speciální číslo Radničních listů popisujících výhody 25m bazénu. Zástupci radniční koalice zřejmě nepochopili, že tuto významnou, a pro město jistě důležitou investici, mohou uskutečnit pouze na základě co nejširší shody s občany. Jelikož existuje ve městě poptávka po 50m bazénu s vodním světem, probíhá ve městě podepisování petice za vyhlášení referenda o konečné podobě nového plaveckého bazénu.

Příliš jasno nevnesly do dalšího průběhu schůze ani odpovědi některých radních, kteří chvílemi nevěděli, jsou-li členy Rady nebo jednateli městem zřízených společností. Pan Zatloukal nám nedokázal na místě vysvětlit, proč Sportcentrum potřebuje do svého majetku přívěsný vozík na kola pro rekreační areál na Pohodlí, ani proč by měl od Lesů města Prostějova získat osobní automobil. Pan náměstek Rozehnal potvrdil, že oprava KaSC bude pokračovat salámovou metodou kousek po kousku zřejmě celou následující pětiletku, protože se městu nepodařilo získat na celkovou rekonstrukci dotaci a na dotaz  zastupitele Michala Drozda, zda se bude připravovat projektová dokumentace pro vybudování jižního obchvatu města ve směru Brněnská – Mostkovice jsme se dozvěděli, že od tohoto záměru bylo z důvodu výstavby rodinných domů v katastru obce Mostkovice a z důvodu výsadby jižního zeleného prstence úplně upuštěno.

Pan primátor možná pomůže tlačit zmíněný přívěsný vozík s propadlou technickou kontrolou na Pohodlí, jisté však je, že momentálně tlačí rozvoj města směrem, který občanům moc důvodů ke spokojenosti neposkytuje

Sdílejte tento příspěvek!