Výzva primátorovi

Pane primátore,

 

Dne 1. 3. 2021 jsem obdržel vyjádření ředitele Zdravotního ústavu v Ostravě, akreditované laboratoře, jejímiž protokoly jste veřejnosti dokládal zdravotní nezávadnost a účinnost přípravku SmartCoat, který měl být aplikován v prostějovských základních školách a mateřských školách. Zobrazit více…

Prohlášení zastupitelů Na rovinu! k nano nástřikům ve školách

V období jarních prázdnin se město Prostějov rozhodlo ošetřit interiéry a zařízení prostějovských škol nano nástřikem oxidu titaničitého (TiO2) proti šíření coronaviru. Po dvou dnech byla akce pozastavena a věc projednávalo zastupitelstvo dne 23. 2. 2021. Zástupce dodavatele zastupitelům tvrdil, že má veškeré certifikáty o účinnosti a zdravotní nezávadnosti aplikovaného přípravku. Zobrazit více…

BEZ ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE TO NEPŮJDE!

BEZ ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE TO NEPŮJDE!

Nejen hnutí Na rovinu! došlo k jednoznačnému závěru, že architektonická soutěž pod záštitou České komory architektů (ČKA) je dobrou a bezpečnou cestou jak dospět ke kvalitní rekonstrukci KaSC. Také odborníci, které na další jednání k rekonstrukci KaSC dne 1. února přizvalo vedení města, tuto myšlenku podporují. Zobrazit více…

Rekonstrukce KaSC – jak na to aneb manuál osvíceného vedení veřejných zakázek ve třech krocích

REKONSTRUKCE KaSC – JAK NA TO

aneb manuál osvíceného vedení veřejných zakázek ve třech krocích

V předešlých dvou článcích týkajících se KaSC jsme vás informovali o současném radničním hemžení v souvislosti s jeho rekonstrukcí. Protože jsme si vědomi toho, o jak důležitý stavební a architektonický zásah do podoby středu města se jedná, spolupracujeme na řešení s odborníky – architekty, abych naše účast jako zastupitelů vás, občanů při rozhodování o tak důležité investici byla zodpovědná, nanejvýš odborná a transparentní. Domníváme se totiž, že to, co prozatím prezentuje mediálně vedení města, je jen snaha o schválení bianco šeku, kterým by rada získala peníze bez účinné kontroly, kterou může poskytnout právě vyhlášení soutěže. Optimální postup blíže vysvětluje stanovisko odborníků, které přinášíme.

Zobrazit více…

KaSC -Na radnici se probudili

NA RADNICI SE PROBUDILI

Je dva roky po vypsání architektonické soutěže na rekonstrukci KaSC a okolí (tržnice, parkovací dům). Píše se rok 2021 a na radnici se probudili. Budeme opravovat KaSC! O tržnici a parkovacím domě se zatím moc nemluví. Alespoň něco, zajásá občan. Asi běží nějaká jednání, rada něco rozhoduje. Zda jsou u toho i nějací odborníci nevíme.

Teprve v polovině ledna byli předsedové opozičních zastupitelských klubů pozváni na první konzultaci. Že by změna v přístupu ze strany koaličních radních? Tak tedy dobře. Zástupci opozice obdrželi odbornou kanceláří zpracovanou dosti obecnou analýzu, kolik by opravy KaCS stály. Materiál byl zpracován již (!) 30. 9. 2020, opoziční kluby jej dostaly až (!) 11. 1. 2021, tedy těsně před  jednáním, které se konalo 15. 1. 2021. J!!! Náměstek Rozehnal předložil tři varianty: opravit jen nejnutnější (50 mil), opravit nejnutnější a další věci s tím spojené, modernizace (150 mil.) nebo zbourat téměř vše, nechat jen kostru domu a stavět nově (300 mil.).   Zobrazit více…

KaSC – oblíbené prostějovské téma

OBLÍBENÉ PROSTĚJOVSKÉ TÉMA – KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ CENTRUM / KaSC

Čtenáři místního tisku, Parlamentních listů nebo ti, kteří sledují web města zajisté zaregistrovali, že začíná hemžení kolem KaSC. Téměř po dvou letech od architektonické soutěže na úpravu nejen KaSC, ale celé jižní části středu města (nová tržnice, nový parkovací dům, rekonstrukce KaSC), se na radnici probudili a začaly se dít věci. Články, rozhovory, jednání rady a dokonce i jednání se zástupci opozice.

Je nesporné, že se od roku 1989 jedná o největší stavební zásah do vzhledu centra města. Jako nejsilnější opoziční hnutí jsme si vědomi toho, že by celé konání mělo být velmi zodpovědně diskutované, promýšlené, zvažované a především transparentní, rozhodli jsme se občany Prostějova průběžně informovat o jeho vývoji. Naši zastupitelé, příznivci a odborníci se tématu KaSC věnují již řadu let a díky nim se podařilo prosadit zachování této budovy v majetku města a následné vyhlášení architektonické soutěže na řešení KaSC a přilehlého okolí. Zpracovali jsme seriál článků o tom, jak to vše začalo, jak to probíhalo a jaká je aktuální situace. A protože po dlouhé době nečinnosti vedení města až příliš pospíchá, týká se náš první článek současnosti. K historii akce KaSC se vrátíme následně.

Registrace seniorů 80+ pro očkování proti koronaviru

15. 1. 2021 spouští vláda ČR pod přímým vedením premiéra Babiše web, kde se mohou registrovat  zájemci o vakcínu proti covid 19, kterým je 80+. Pokud patříte do této věkové kategorie nebo máte v rodině, mezi přáteli či sousedy tyto seniory, určitě víte, že ne všichni jsou počítačově zdatní. Ne všichni mají mobil nebo počítač, které jsou pro zaregistrování nezbytné. A ne všichni jsou dostatečně informováni o tom, co je třeba udělat, jak se registrovat, kam si jít pro očkování a podobně.

Vláda, potažmo ministerstvo zdravotnictví, vše nechává na poslední chvíli, informuje nedostatečně, zmatečně. Sami máte možnost sledovat, jak je situace nepřehledná. Co platí dnes, nebude platit zítra. Co řekne pan Blatný nebo pan Prymula, vyvrátí nebo zpochybní pan Babiš. I mladý člověk, který má možnost sledovat různé informační zdroje a dělá si sám svůj úsudek někdy tápe, neví, nerozumí. Senioři se v tomto informačním zmatku ztrácejí úplně. Mezi tím umírají další lidé, právě ve vyšších věkových kategoriích. Co má dělat například stará osmdesátiletá paní, která žije sama, děti má na druhém konci republiky nebo za hranicemi, už dobře nechodí, sleduje jen seriály? Nebo v horším případě popřává sluchu těm, kteří varují před očkováním a straší s jakýmsi čipováním v případě očkování?

V našem městě určitě takoví senioři žijí. Od pátku 15. 1. 2021 by se ti, kterým je 80+, měli zaregistrovat do registru zájemců o vakcinaci proti Covid 19. Řada z nich to určitě zvládne. Někteří najdou pomoc u svých příbuzných nebo sousedů. Co ti, kteří tuto možnost nemají? Zatím se sice jedná pouze o věkovou kategorii 80+, ale i ti, kteří patří mezi „mladší“ seniory, se mohou chtít nechat očkovat. I oni mohou mít problémy jak s registrací, tak následně s dopravou na očkování. Jsou to občané města Prostějova a povinností vedení města je, těmto občanům pomoci. S informovaností, s registrací, se zajištěním toho, aby každý  zájemce – senior dostal v případě zájmu svoji vakcínu.

Hnutí Na rovinu! proto vypracovalo návrh, jak by se mohlo postupovat. Návrh jsme předložili paní náměstkyni RNDr. Aleně Raškové, která odpovídá za sociální oblast a rovněž panu primátorovi Mgr. Františku Jurovi. Věříme, že náš návrh bude akceptován a že bude pomocí pro naše starší spoluobčany.