Tisková zpráva – postup volby člena dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace a.s.

Ministerstvo vnitra vydalo stanovisko k zákonnosti volby člena Dozorčí rady společnosti, která spravuje vodárenskou infrastrukturu. Do kontrolního orgánu společnosti byli na jednání Zastupitelstva města Prostějova dne 17. 5. 2019 navrženi dva kandidáti. Zastupitelstvo však žádného z nich neschválilo. Na jednání zastupitelstva 11. 6. 2019 byli znovu navržení dva kandidáti. Strany, které nejsou zastoupeny v Radě města, navrhly svého kandidáta Ing. Michala Drozda, člena Finančního výboru, aby v kontrolním orgánu důležité obchodní společnosti byl také jejich zástupce. V průběhu projednávání vyšlo najevo, že na valné hromadě společnosti VaK byl již 20. května zvolen členem dozorčí rady Ing. Václav Šmíd, který 17. května schválený nebyl, a k jeho nominaci se mělo zastupitelstvo vyjádřit teprve 11. června.

Město má ve společnosti majoritní podíl a pro Šmída tak musel na valné hromadě zvednout ruku delegát města Prostějova náměstek primátora PaedDr. Jan Krchňavý. Bez jeho hlasu by totiž Šmíd zvolen být nemohl. „Obrátil jsem se na Ministerstvo vnitra s dotazem, zda byl zástupce města oprávněn hlasovat pro zvolení osoby, která nebyla schválena zastupitelstvem, kterému jedinému náleží oprávnění navrhovat členy orgánů obchodních společností s majetkovou účastí města.“ sdělil Aleš Matyášek ze zastupitelského klubu Na rovinu!

Ministerstvo dospělo k závěru, „že zástupce města Prostějov nebyl oprávněn podpořit kandidaturu Ing. Šmída na členství v dozorčí radě, protože Zastupitelstvo města Prostějov neschválilo návrh na jeho delegaci do dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace, a.s. (což dokládá zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Prostějov, konaného dne 17. 5. 2019).“ Tento závěr dále zdůvodňuje: „Jelikož došlo k porušení § 84 odst. 2 písm. g/ zákona o obcích a zástupce města na valné hromadě jednal v rozporu s rozhodnutím Zastupitelstva města Prostějov.“

Ing. Šmíd sice byl na jednání zastupitelstva 11. 6. 2019 dodatečně schválen jako delegát města Prostějova do funkce člena Dozorčí rady společnosti VaK. Samotná volba na valné hromadě VaK téměř měsíc před jeho schválením zastupitelstvem tak proběhla v rozporu se zákonem.

Zastupitelský klub Na rovinu!

Hledáme nápady na investici ve Vrahovicích a Čechůvkách

Zhruba milion korun z rozpočtu Osadního výboru Vrahovice, Čechůvky je možno uvolnit na projekty inspirované přímo občany těchto přilehlých městských částí. Pokud máte nápad, jak tyto peníze využít, napište nám do 5. května na e-mail Kuba.Smid@pirati.cz.

Peníze by měly být určeny na projekty, které obyvatelům Vrahovic a Čechůvek dlouhodobě chybí, nepatří zde proto například oprava chodníků, kterou zabezpečuje město.

Kolegové na posledním jednání výboru, které proběhlo 10. dubna, navrhli rekonstrukci betonového hřiště na sídlišti Svornosti. Náš návrh bude na revitalizaci parku u ulic Jaselská a Prešovská.

Zobrazit více…

Prostějov má šanci stát se chytrým městem – sbíráme nápady!

V pátek 25. ledna poprvé zasedla nově zřízená komise pro informatiku a Smart city města Prostějova. Komise je obsazena převážně vysoce kompetentními lidmi a již z prvního jednání je zřejmé, že mezi jejími členy je velký zájem město Prostějov v oblasti Smart city a kvality využívání informačních technologií posunout vpřed. Hnutí Na rovinu! v komisi zastupuje Petr Kapounek, který je odborníkem na IT a telekomunikace.

Na prvním jednání komise se probíralo např. nové šifrování na počítačích magistrátu, aktuální stav IT na úřadě, plán budoucí práce komise a zejména manuál a akční plán chytrého města. Strategické dokumenty jsou jedna věc, ovšem jejich praktické naplnění je věc druhá. Nyní tedy bude velmi záležet na Radě města Prostějova, zda bude náměty komise reflektovat a bude podporovat jejich realizaci. Pokud ano, mají se Prostějované na co těšit.

Abychom potenciál nové komise využili co nejlépe, vyzýváme občany, aby nám zasílali náměty, co oni sami od chytrého města očekávají a co by jim usnadnilo život. Náměty je možné zasílat na náš Facebook do zpráv nebo na e-mail info@prostejovnarovinu.cz do konce února. Sesbírané náměty se pokusíme zahrnout do širší vize a předložit komisi k rozšíření stávajících záměrů v oblasti Smart city a e-Governmentu.

Tisková zpráva ke kroku společnosti Manthellan, a.s.

Společnost Manthellan, a.s. se sídlem v Olomouci, dnes oznámila, že odeslala na účty osmi politických stran, které jsou zaregistrovány pro podzimní komunální volby v Prostějově celkem 400 tis. Kč. Společnost se soudí o platnost smlouvy s městem Prostějov ohledně projektu Galerie Prostějov.

V tiskovém prohlášení, které bylo zveřejněné na dnešní tiskové konferenci se praví: „Manthellan svůj volební příspěvek politickým stranám nespojuje s žádnými podmínkami.“
„Volební koalice Na rovinu! Odmítá jakékoli finanční toky, které jsou v konečném důsledku spojeny se snahou ovlivňovat pozici společnosti Manthellan, lhostejno, zda je zdůvodněna úsilím o změnu vedení města, či čímkoli jiným.“ sdělil stanovisko lídr koalice Aleš Matyášek.
Volební koalice Na rovinu! prohlašuje, že problém projektu Galerie Prostějov je problémem dodržování zákona a to od počátku. Jakékoli vedení města proto musí podrobit platnost smluv zásadnímu soudnímu rozhodnutí.

Očekává-li společnost Manthellan od nového vedení města něco jiného a snaží se o změnu vedení města ve volbách za použití nemalých finančních prostředků, je třeba, aby takové jednání posoudily orgány činné v trestním řízení, neboť existuje podezření, že společnost Manthellan se snaží ovlivnit výsledek voleb v Prostějově ve svůj prospěch, nikoli v prospěch občanů města Prostějova.

Společnost Manthellan zároveň vyčleněním ČSSD z okruhu příjemců finančních prostředků dává jasný signál, že s ostatními subjekty současné koalice (KSČM a Pévéčko) jednala a jedná ve shodě. Společnosti Manthellan tak nejde o demokratickou změnu vedení města ve volbách, ale o instalaci takového vedení, které bude na úrovni samosprávy realizovat zájem společnosti Manthellan.
Volební koalice Na rovinu! odmítá jakékoli finanční prostředky od společnosti Manthellan. Bude vždy jednat v zájmu občanů města Prostějova. Lídr kandidátky Na rovinu Aleš Matyášek vydal pokyn, aby finanční částka oznámená společností Manthellan byla okamžitě vrácena.
V Prostějově 11. 9. 2018
Na rovinu!

Dlouholetý zkušený prostějovský zastupitel Aleš Matyášek kandiduje na funkci primátora. Představil kandidáty Na rovinu!

V Prostějově 15.8.2018

Měsíc poté, co volební koalice Na rovinu! oznámila spolupráci čtyř demokratických stran pro letošní komunální volby v Prostějově, představili její lídři na tiskové konferenci v Národním domě kandidátní listinu, s níž chtějí oslovit občany města a přesvědčit je o své vizi pro rozvoj Prostějova v následujícím období.

„Kandidátní listinu jsme podali s předstihem již 25. července. Naším cílem bylo sestavit nabídku s vyváženým zastoupením všech koaličních stran, a jsme přesvědčeni, že se nám to podařilo. TOP 09 navrhla 8 jmen, zbývající strany nominovaly po 9 kandidátech. Věkový průměr kandidátů je 48 let, přičemž nejmladšímu kandidátu, kterého nominovali Piráti, je 19 let a doyenem na symbolickém 35. místě je ve věku 71 let vynikající fotograf Bob Pacholík, jehož navrhli Zelení. Jedničkou za Starosty je známý Petr Ošťádal. I když je koalice Na rovinu! projektem politických stran, dvě třetiny našich kandidátů jsou bez politické příslušnosti. Opřít se můžeme o celou řadu našich mladých dobrovolníků. Těší nás tato široká podpora právě proto, že chceme vést město na principu občanské spolupráce a co nejširší shody všech občanů, kteří se k nám chtějí připojit a jít do toho s námi. Stranické války minulých období dáme do sběru. Nepotřebujeme je. Je to náš závazek, který plníme již celé minulé i předminulé volební období. Naše politika je služba všem, a tomuto krédu chceme dostát i v období následujícím.“ Řekl „na rovinu“ kandidát na funkci primátora města Prostějova Aleš Matyášek.

Představitelé koalice Na rovinu! poukázali na profesní složení kandidátky, které dominují zkušení odborníci ve svých oblastech, lidé ze soukromé sféry, ekonomové, lidé z IT, lékaři, učitelé. Nejmladší kategorii reprezentují studenti, kteří však již mají i bohaté pracovní zkušenosti. Na rovinu! počítá i se seniory – na kandidátce má tři aktivní důchodce.

„Možná by nám mohl někdo vytknout ženy, věk a další klišé, která se dnes používají k hodnocení kandidátek. My jsme vsadili na kandidátku zajišťující moudré rozhodování. K tomu jsou zapotřebí zkušenosti zralého věku i elán mládí, pestrost profesí. Obojí máme vepsáno v erbu naší kandidátní sestavy.“ dodala s úsměvem personální manažerka Maria Řičánková.

Kromě kandidátní listiny prozradila koalice Na rovinu! i první z okruhů svého volebního programu. Takto jej charakterizoval volební manažer koalice: „Základem fungujícího města je fér přístup ke všem jeho částem a ke všem občanům. Není také možné nadále zanedbávat údržbu bytového fondu a veřejného prostoru. Nebudeme přehlížet negativní jevy jako přebujelý hazard nebo kriminalitu. Spojíme cyklostezky a zajistíme parkování v centru. Chceme Prostějov bezpečný, přívětivý a hrdý.“ – sdělil Petr Kapounek, dvojka na kandidátce koalice.

Na rovinu!

Přílohy a odkazy:
Kandidátní listina Na rovinu!
Programový bod FUNGUJÍCÍ MĚSTO

Volební koalice Na rovinu! v Prostějově uzavřela koaliční smlouvu

(Prostějov 13.7.2018) „Na rovinu!“ Takový je název koalice čtyř stran, jejíž vznik v dubnu oznámili zástupci České pirátské strany, TOP 09, Strany zelených a Starostů a nezávislých. V novodobé historii města je vytvoření široké předvolební koalice demokratických stran zcela novým krokem.

Včera v podvečer stvrdili shodu a vůli k volební i povolební spolupráci zástupci stran svými podpisy na Dohodě o volební spolupráci. Tato dohoda je veřejná a stejně jako hospodaření uskupení je k dispozici na webových stránkách www.prostejovnarovinu.cz.

„Podpisem smlouvy byla dokončena přípravná etapa, kdy jsme vytvořili základní strukturu volební strany Na rovinu! a stanovili pravidla spolupráce. Ustavili jsme Volební výbor, který koordinuje veškeré kroky. Tvorba programu a výběr kandidátů probíhaly již dlouho před podpisem smlouvy, což svědčí o důvěře všech členů ve společný projekt. V současnosti se setkáváme s občany a sbíráme od nich podněty, co by ve svém městě, případně městské části, chtěli vylepšit a s čím jsou nespokojeni. Občané, s nimiž jsme mluvili, se shodují především na tom, že město se o jejich skutečné potřeby nezajímá a nekomunikuje s nimi. To je první věc, kterou hodláme změnit, pokud ve volbách uspějeme,“ sdělil lídr koalice Na rovinu! Aleš Matyášek.

Bližší informace k činnosti nové koalice prozradil její volební manažer Petr Kapounek: „Již 8. června jsme uspořádali programovou konferenci za účasti renomovaných odborníků i našich příznivců z řad široké veřejnosti. Shodli jsme se na hlavních programových oblastech, které chceme postupně voličům představit. V současné době se blíží ke svému závěru práce na programových bodech v pracovních skupinách a čeká nás jejich konečné doladění. V závěrečné fázi je také proces sestavení kandidátní listiny, kterou by měl v příštím týdnu schválit Volební výbor Na rovinu! Naše programové body poté začneme postupně představovat veřejnosti. Program bude řešit řadu témat, kterými se stávající vedení města dlouhodobě odmítá zabývat, jako např. výstavba 50m bazénu nebo zavedení participačního rozpočtu. Ten občanům umožní přímo navrhovat investice a rozhodovat o nich. Důležitých témat, kterým se budeme věnovat, je však mnohem více. Určitě je nač se těšit.“

Novou koalici mohli zaregistrovat občané Prostějova již i v ulicích města ve formě prezentací nového uskupení s názvem Na rovinu! a k vidění bude čím dále častěji. Cílem uskupení je v komunálních volbách zvítězit a dát městu Prostějov znovu směr, dlouhodobou strategii a především vrátit občanům možnost se na rozvoji podílet a přímo o něm rozhodovat.

Na rovinu!

Do voleb půjdou dvě opoziční uskupení

Do voleb půjdou dvě opoziční uskupení

V komunálních volbách, které proběhnou na podzim letošního roku, se budou o hlasy občanů města Prostějova ucházet hned dvě uskupení složené z představitelů aktivní konstruktivní opozice. Prvním je Změna pro Prostějov, která se z původně koaliční kandidátky dvou stran a nezávislých kandidátů proměnila na nezávislou politickou platformu. Druhým je pak koalice Pirátů, TOP 09 a Zelených, která půjde do voleb pod názvem „Na rovinu!“.

Cílem tohoto uspořádání bylo spojit opoziční síly tak, aby bylo možné dosáhnout skutečné změny ve vedení města. Zároveň jsme chtěli jednat na rovinu tak, aby výsledná spolupráce byla pro občany města co nejvíce srozumitelná. Proto se spojily politické strany, které k sobě mají v rámci celostátní politiky názorově blízko pod názvem, který jejich politický směr a hodnoty dobře popisuje – Na rovinu! Toto uskupení se může opřít o dvě parlamentní strany a sílu pěti současných zastupitelů. Nezávislá Změna pro Prostějov se naopak může názorově lišit v některých celostátních tématech, ale opírá se o dalších pět aktivních zastupitelů nestraníků a 4 roky pilně budovanou značku.

Oba tyto subjekty sdílí z většiny i pohled na řešení problémů města Prostějova, spolupracují v rámci stínové rady města a jsou připraveni po volbách společně převzít odpovědnost za správu našeho města. Téměř čtyři roky pro občany prospěšné spolupráce v opozici jsou toho dokladem.

Aleš Matyášek, TOP09/Na rovinu!
Honza Navrátil, Změna pro Prostějov