Častější jednání zastupitelstva by prospěla atmosféře

harmonogramu jednání zastupitelstva města Prostějova vyplývá, že v letošním roce by mělo proběhnout celkem šest jednání. Dosavadní praxe ukazuje, že je tento plán naprosto nedostačující. Mnohahodinová, nedostatečně informačně připravená jednání vedou k tomu, že témata zařazená na závěr jednání nejsou podrobena takové diskuzi, jakou zasluhují. Například na jednání 30. 4. 2019 se zastupitelé teprve ve večerních hodinách dozvěděli, že radní mají v úmyslu projednávat zásadní věc, která ani nebyla zařazena na program.

Od komunálních voleb v říjnu 2018 je jednání zastupitelstva svoláváno na 10. hodinu dopoledne a často trvá do pozdních nočních hodin. Někdy jednání pokračuje i následující den v ranních hodinách. To ztěžuje účast na jednání zastupitelstva především občanům, kteří tak nemohou vystoupit se svými příspěvky.  Je zřejmé, že takový časový rozvrh je dlouhodobě neudržitelný.

Například v obci Krumsín se schází zastupitelstvo jednou měsíčně, vždy v podvečerní hodinu, aby se mohli zúčastnit občané. Problémy malé obce jsou jiné než problémy města velikosti Prostějova, ale tento přístup k výkonu správy věcí veřejných by nám mohl být vzorem.

Na rovinu! proto předkládá návrh, aby se jednání zastupitelstva konala každý měsíc a začínala v odpoledních hodinách. Sedmihodinové jednání (např. 15 – 22 hod) by bylo pro všechny, především pro veřejnost, přijatelnější.

Častější jednání zastupitelstva může rovněž přispět ke zlepšení atmosféry jednání. Navíc bude dostatek času na detailní rozbor kroků rady města (včetně plánů), které jsou v současnosti jen v rychlosti „vzaty na vědomí“.

„Pevně věřím, že podrobná diskuze o projednávaných bodech je cílem všech zastupitelů města Prostějova“, říká Martin Hájek, autor návrhu.

post

Míst na třídění kovů a oleje je v Prostějově málo. Na rovinu! to chce změnit.

Počet míst v Prostějově, kde můžete pohodlně třídit kovy? Jen dva sběrné dvory. Podobná situace se týká i kuchyňských olejů, které mohou občané kromě těchto dvorů odevzdávat i ve školních jídelnách. Na rovinu! chce tuto skutečnost změnit, a proto bude v nejbližší době požadovat zvýšení počtu míst, kde můžete zmíněný odpad odevzdat.

Současné možnosti třídění těchto materiálů jsou pro občany komplikované. Dnes se mohou odevzdávat kovové obaly nebo oleje ve dvou sběrných dvorech ve městě.

„Likvidace použitých kuchyňských olejů je důležitá. Tuky v kanalizaci způsobují řadu problémů. Olej se spojuje s ostatními odpady a snižuje průchodnost potrubí. Rovněž se stává potravou hlodavců“, říká k problematice autor návrhu Martin Hájek.

A jak je na tom Prostějov v porovnání s ostatními městy? Oproti Olomouci či Přerovu je pozadu. Ve větších městech jsou kontejnery na kovy dnes již standardem. Například v Olomouci se začalo s rozmisťováním kontejnerů na olej již v roce 2015. Jedlé oleje a tuky se třídí také v Přerově. Občané Přerova do nich uložili stovky litrů olejů a tuků, které by jinak skončily v kanalizacích či v nádobách na směsný komunální odpad.

Je zřejmé, že veřejnost i politici si zvýšenou potřebu třídění odpadů uvědomují.

Proto na příštím jednání zastupitelstva 11. 6. 2019 zastupitelé Na rovinu! navrhnou uložit Radě města Prostějova, aby v tomto směru začala konat.

Zdroj: Město Jablonec

Zdroj: Statutární město Olomouc