JAK SI SVÉPOMOCÍ „OPRAVÍME“ NAŠE „KASKO“

Na území našeho města se nacházejí budovy a zařízení, které spadají do majetku města. Tedy patří nám všem, občanům Prostějova. Jsou to stavby, které slouží našim potřebám a zájmům a o které se na základě rozhodnutí námi volených zastupitelů starají organizace zřízené a řízené městem. Zobrazit více…

BEZ ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE TO NEPŮJDE!

BEZ ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE TO NEPŮJDE!

Nejen hnutí Na rovinu! došlo k jednoznačnému závěru, že architektonická soutěž pod záštitou České komory architektů (ČKA) je dobrou a bezpečnou cestou jak dospět ke kvalitní rekonstrukci KaSC. Také odborníci, které na další jednání k rekonstrukci KaSC dne 1. února přizvalo vedení města, tuto myšlenku podporují. Zobrazit více…

Rekonstrukce KaSC – jak na to aneb manuál osvíceného vedení veřejných zakázek ve třech krocích

REKONSTRUKCE KaSC – JAK NA TO

aneb manuál osvíceného vedení veřejných zakázek ve třech krocích

V předešlých dvou článcích týkajících se KaSC jsme vás informovali o současném radničním hemžení v souvislosti s jeho rekonstrukcí. Protože jsme si vědomi toho, o jak důležitý stavební a architektonický zásah do podoby středu města se jedná, spolupracujeme na řešení s odborníky – architekty, abych naše účast jako zastupitelů vás, občanů při rozhodování o tak důležité investici byla zodpovědná, nanejvýš odborná a transparentní. Domníváme se totiž, že to, co prozatím prezentuje mediálně vedení města, je jen snaha o schválení bianco šeku, kterým by rada získala peníze bez účinné kontroly, kterou může poskytnout právě vyhlášení soutěže. Optimální postup blíže vysvětluje stanovisko odborníků, které přinášíme.

Zobrazit více…