Tisková zpráva k odbornému stanovisku SZÚ k případu nástřiků TiO2 v prostějovských ZŠ a MŠ

zdroj: prostejov.eu

Předseda prostějovského zastupitelského klubu Na rovinu! obdržel odborné stanovisko k provádění nástřiků oxidu titaničitého (TiO2) ve školách, které zpracoval na žádost Krajské hygienické stanice pro Olomoucký kraj (KHS) Státní zdravotní ústav v Praze (SZÚ). SZÚ předkládá doporučení, která opírá o rozsáhlou rešerši studií, upozorňující na rizika toxicity nanočástic TiO2 v řadě směrů a konstatuje, že „publikované výsledky řady studií o působení nanočástic TiO2 opravňují minimálně k předběžné opatrnosti. Zobrazit více…

Opět vyšly „Radničky“

2021, číslo 5. Už jsme se jednou k formátu Prostějovských radničních listů vyjadřovali, někdy na počátku vlády stávající koalice. Pozastavovali jsme se nad jejich obsahem, uspořádáním textů (spíš neuspořádáním), množstvím reklam i použitím fotografií. Nic se nezměnilo, vše při starém. Zobrazit více…