Kdo jsme – testovaci

Naši čelní kandidáti:

Aleš Matyášek, TOP09, kandidát na Primátora města Prostějova

Jsem rodilý Prostějovan, je mi 56 let, s manželkou Ivanou, učitelkou Cyrilometodějského gymnázia, jsme vychovali dvě dcery, které nás obdařily radostí ze tří vnoučat. Získal jsem tři vysokoškolské diplomy v oborech přibližné a numerické metody na UP v Olomouci, podnikání a management v průmyslu na ČVUT a VŠE v Praze a teologické nauky na UP v Olomouci. Jsem spolumajitelem společnosti zaměřené na informatiku a webové prezentace. Jako metodik jsem se od roku 1986 podílel na rozvoji výuky plavání v našem městě. Osm let jsem pracoval v Obchodních sladovnách na pozici programátor a vedoucí IT, kde jsme v roce 1995 s kolegy vytvořili a spustili originální informační systém pro sladařský průmysl. Poté jsem 17 let pracoval ve funkci generálního ředitele společnosti Česko-švýcarská InterInvest a.s., která se v našem regionu zabývala developerskými projekty a informačními systémy. Již dvacet pět let vykonávám funkci předsedy Tělovýchovné jednoty Prostějov, která je se svými 1057 členy největší v Prostějově. Jsem trenérem žákovského závodního družstva Plaveckého oddílu TJ, v přípravce vedu mladé adepty ke sportovní plavecké dráze a nejmenší děti učím základům tohoto krásného a zdravého sportu. Externě vyučuji na Cyrilometodějském gymnáziu předměty křesťanská antropologie, křesťanská filozofie a plavání. Pro děti Plaveckého oddílu jsme s Ivanou před 35 lety zahájili éru letních dětských táborů coby náčelník Vousatý Buvol se squaw Strnulou Šíjí. Nyní jsem tu v roli šéfkuchaře po 14 dní šamanem nasycení. Miluji hory a moře. Mám rád ryby, pivo a víno. Letos ukončím osmý rok působení v zastupitelstvu statutárního města Prostějova. Usiluji o jeho transparentní řízení, spolupráci odpovědných, o město pro všechny. Chtěl bych jednou z našeho města vykonat pěší pouť do Compostely.

Jako matematik uznávám argumenty a důkazy, vzývání tzv. selského rozumu mi připomene šelmu sedláka a rozbliká výstražnou kontrolku. Úcta k člověku je pro mne jako teologa základní metodou jednání. Dovedu spolupracovat, ale nedovedu politikařit. Dovedu ustoupit, ale ne utíkat.

VÍCE NA WWW.ALESMATYASEK.CZ

Další kandidáti:

kandidát č. 2
Petr Kapounek, Piráti

31 let,
manažer, projektant, programátor
ZOBRAZIT VÍCE >>>

kandidát č. 3
Mgr. Martin Hájek Ph.D., nezávislý,
nominován Stranou zelených

32 let, historik,
knihovník-katalogizátor, místopředseda Spolku za staré vrahovice
ZOBRAZIT VÍCE >>>

kandidát č. 4
Mgr. Petr Ošťádal, Starostové

43 let,
správce informačních a komunikačních technologií
ZOBRAZIT VÍCE >>>

kandidát č. 5
Ing. Petr Lysek, Piráti

52 let,
projektant
ZOBRAZIT VÍCE >>>

kandidát č. 6
Tomáš Peka, nezávislý, nomin. za Starosty a nezávislé

34 let,
zahradník, předseda Spolku za staré Vrahovice
ZOBRAZIT VÍCE >>>

kandidát č. 7
PhDr.
Maria Řičánková, nezávislá, nomin. za TOP09

68 let, jednatelka společnosti,
konzultant, poradce v oblasti managementu, skuatka
ZOBRAZIT VÍCE >>>

kandidát č. 8
Ing. Ivo Lužný, Zelení

60 let,
vedoucí informatik
ZOBRAZIT VÍCE >>>

kandidát č. 9
Mgr. Jan Mochťák, nezávislý, nomin. za Piráty

38 let,
zaměstnanec Úřadu vlády ČR, vyučující na VŠ
ZOBRAZIT VÍCE >>>

kandidát č. 10
Ing. Tomáš Chalánek
, TOP09

61 let,
jednatel společnosti
ZOBRAZIT VÍCE >>>

kandidát č. 11
Romana Smékalová, nezávislá, nomin. za Starosty a nezávislá

46 let,
účetní a daňová poradkyně
ZOBRAZIT VÍCE >>>

kandidát č. 12
Ing. Jana Jaňourová, Zelení

60 let,
důchodkyně
ZOBRAZIT VÍCE >>>

kandidát č. 13
Milan Fládr, Piráti

52 let,
dispečer a řidič
ZOBRAZIT VÍCE >>>

kandidát č. 14
Jaroslav Kaštyl, Starostové

63 let,
důchodce
ZOBRAZIT VÍCE >>>

kandidát č. 15
Mgr. eva Zatloukalová, Zelení

60 let,
učitelka a předsedkyně ČSOP Regionální sdružení Iris
ZOBRAZIT VÍCE >>>

kandidát č. 16
MUDr. Zdeněk Dokládal, TOP09

62 let,
lékař, anesteziolog
ZOBRAZIT VÍCE >>>

kandidát č. 17
Jakub Šmíd, Piráti

19 let,
student VŠ, výrobní technik
ZOBRAZIT VÍCE >>>

kandidát č. 18
PhDr. René Soldán, nezávislý, nomin. za Starosty a nezávislé

44 let,
týmový manažer
ZOBRAZIT VÍCE >>>

kandidát č. 19
Mgr. Jitka Ungermannová, nezávislá, nomin. za Stranu zelených

58 let,
učitelka
ZOBRAZIT VÍCE >>>

kandidát č. 20
Lukáš Kousal, nezávislý, nomin. za TOP09

23 let,
student, trenér, učitel plavání, hudebník
ZOBRAZIT VÍCE >>>

kandidát č. 21
Miroslav Hasa, Piráti

43 let, produkční hudebního klubu
ZOBRAZIT VÍCE >>>

kandidát č. 22
Mgr. et Mgr.František Richter, nezávislý, nomin. za Starosty a nezávislé

41 let,
policista
ZOBRAZIT VÍCE >>>

kandidát č. 23
Barbora Kolbová, nezívislá, nomin. za Stranu zelených

56 let, dělnice
ZOBRAZIT VÍCE >>>

kandidát č. 24
Petr Adamec, nezávislý, nomin. za TOP09

OSVČ, trenér, předseda sekce plavání ČSPS
ZOBRAZIT VÍCE >>>

kandidát č. 25
Ondřej Moskal, Piráti

20 let,
student
ZOBRAZIT VÍCE >>>

kandidát č. 26
František Holátko, nezávislý, nomin. za Starosty a nezávislé

65 let,
muzikant
ZOBRAZIT VÍCE >>>

kandidát č. 27
Ing. Daniel Marek, nezávislý, nomin. Stranou zelených

34 let,
projektant
ZOBRAZIT VÍCE >>>

kandidát č. 28
MUDr. Jiří Praus, nezávislý, nomin. za TOP09

62 let,
lékař, neurolog
ZOBRAZIT VÍCE >>>

kandidát č. 29
Martin Burget, Piráti

30 let,
administrativní pracovník
ZOBRAZIT VÍCE >>>

kandidát č. 30
MVDr. Miroslav Čeřovský, nezávislý, nomin. Starosty a nezávislé

64 let,
zvěrolékař
ZOBRAZIT VÍCE >>>

kandidát č. 31
Mgr. Irena Marková, nezávislá, nomin. za Stranu zelených

33 let,
projektová manažerka
ZOBRAZIT VÍCE >>>

kandidát č. 32
Vratislav Čeřovský, nezávislý nomin. za TOP09

59 let,
mistr odborného výcviku
ZOBRAZIT VÍCE >>>

kandidát č. 33
Ing. Radek Skládal, nezávislý, nomin. za Starosty a nezávislé

59 let,
ekonom, vedoucí hospodářské správy
ZOBRAZIT VÍCE >>>

kandidát č. 34
Lukáš Zwach, nezávislý, nomin. za Piráty

36 let, tiskař, ekolog
ZOBRAZIT VÍCE >>>

kandidát č. 35
Bohuslav Pacholík, nezávislý, nomin. za Stranu zelených

71 let, fotografující důchodce
ZOBRAZIT VÍCE >>>