Naši čelní kandidáti:

Aleš Matyášek, TOP09, kandidát na Primátora města Prostějova

Jsem rodilý Prostějovan, je mi 56 let, s manželkou Ivanou, učitelkou Cyrilo-metodějského gymnázia, jsme vychovali dvě dcery, které nás obdařily radostí ze tří vnoučat. Získal jsem tři vysokoškolské diplomy v oborech přibližné a numerické metody na UP v Olomouci, podnikání a management v průmyslu na ČVUT a VŠE v Praze a teologické nauky na UP v Olomouci. Jsem spolumajitelem společnosti zaměřené na informatiku a webové prezentace. Jako metodik jsem se od roku 1986 podílel na rozvoji výuky plavání v našem městě. Osm let jsem pracoval v Obchodních sladovnách na pozici programátor a vedoucí IT, kde jsme v roce 1995 s kolegy vytvořili a spustili originální informační systém pro sladařský průmysl. Poté jsem 17 pracoval ve funkci generálního ředitele společnosti Česko-švýcarská InterInvest, a.s. která se v našem regionu zabývala developerskými projekty a informačními systémy. Již dvacet pět let vykonávám funkci předsedy Tělovýchovné jednoty Prostějov, která je se svými 1057 členy největší v Prostějově. Jsem trenérem žákovského závodního družstva Plaveckého oddílu TJ, v přípravce vedu mladé adepty ke sportovní plavecké dráze a nejmenší děti učím základům tohoto krásného a zdravého sportu. Externě vyučuji na Cyrilometodějském gymnáziu předměty křesťanská antropologie, křesťanská filozofie a plavání. Pro děti Plaveckého oddílu jsme s Ivanou před 35 lety zahájili éru letních dětských táborů coby náčelník Vousatý Buvol se squaw Strnulou Šíjí. Nyní jsem tu v roli šéfkuchaře po 14 dní šamanem nasycení. Miluji hory a moře. Mám rád ryby, pivo a víno. Letos ukončím osmý rok působení  zastupitelstvu statutárního města Prostějova. Usiluji o jeho transparentní řízení, spolupráci odpovědných, o město pro všechny. Chtěl bych jednou z našeho města vykonat pěší pouť do Compostely.

Jako matematik uznávám argumenty a důkazy, vzývání tzv. selského rozumu mi připomene šelmu sedláka a rozbliká výstražnou kontrolku. Úcta k člověku je pro mne jako teologa základní metodou jednání. Dovedu spolupracovat, ale nedovedu politikařit. Dovedu ustoupit, ale ne utíkat.

Petr Kapounek, Piráti

Vystudoval jsem střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Olomouci se specializací na počítačové systémy. Od 18 let podnikám v telekomunikacích. Nyní se zabývám zejména projekcí a řízením projektů výstavy vysokorychlostních optických sítí. Od mala také programuji, zajímám se veřejné dění a politiku. Do Pirátské strany jsou vstoupil krátce po založení v r. 2009 a od r. 2017 do června 2018 jsem předsedal krajskému sdružení Pirátů v Olomouckém kraji. Od r. 2014 jsem zastupitelem města Prostějova.

Mým hlavní motivem k účasti v politice je zděšení, jací lidé a jakým způsobem vládnou. V politice mi už mnoho let chybí věcná diskuze za použití argumentů, pokora, zájem o názor těch, kterých se opatření politiků dotýkají, a především vize. Vize svobodného světa, kde prosperita je založena na dobrých nápadech a spolupráci a ne na tom, kdo si víc urve.

Do vedení města Prostějova chci přinést odbornost, věcnost a především posunout město do 3. tisíciletí. Je na čase začít využívat moderní technologie tak, aby občanům každý den usnadňovaly život ve městě i komunikaci s úřadem. Skončit musí politikaření, opovrhování názorovými oponenty i vliv kmotrů.

Martin Hájek, nezávislý kandidát nominovaný Stranou zelených

Jsem historik, pracovník Vědecké knihovny v Olomouci, místopředseda Spolku za staré Vrahovice. Vystudoval jsem historii na Masarykově univerzitě v Brně a na Univerzitě Palackého v Olomouci. Během svého studia jsem se zúčastnil dvou zahraničních pobytů (Groningen a Brémy), krátce jsem také žil v Berlíně. Pracuji ve Vědecké knihovně v Olomouci, kde se věnuji věcnému popisu. Před 15 lety jsem spolu s přáteli založil Spolek za staré Vrahovice, ve kterém zastávám pozici místopředsedy. Spolek se věnuje zkoumání místní historie, ochraně přírody a propagaci Vrahovic. Mezi mé zájmy patří moderní a soudobé dějiny, četba, cestování a turistika.

Dlouhodobě jsem nespokojený s politikou města vůči okrajovým částem. Spolu se Spolkem oživujeme Vrahovice, vybudovali jsme např. arboretum, pořádáme výstavy a koncerty. Cítím ale, že to nestačí, že je zde třeba zásadnějších změn, a proto kandiduji do zastupitelstva, abych mohl k těmto změnám osobně přispět.

Volte mě, protože ve mně získáte v zastupitelstvu člověka, který bude k politice přistupovat jinak než současné osazenstvo. Jsem pracovitý, s voliči budu komunikovat, hájit jejich zájmy. Nejdu do politiky proto, abych pomáhal vlastnímu byznysu nebo zdejším oligarchům ke kšeftům, ale abych měnil Prostějov k lepšímu. Možná to zní příliš idealisticky, ale člověk, který chce něčeho reálně dosáhnout musí mít ideály.

Petr Ošťádal, Starostové

Je mi 44, jsem ženatý a mám dva syny. Vystudoval jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Jsem příznivcem skautingu, zahrádkaření, přírody a dobrých lidí.

Jsem dost starý na to, abych věděl, jak se věci mají a dost mladý na to, aby mi stálo za to, to změnit. Vím, jak to v Prostějově chodí. Vím, kdo tahá za nitky. Chci, aby byl Prostějov dobrým místem k životu pro všechny, ne dojnou krávou pro prominenty.

Budu s Vámi jednat na rovinu a budu Vám naslouchat. Dokážu Vám, že můžete v Prostějově prosadit skvělé nápady! Musíme do toho ale jít spolu!

Petr Lysek, Piráti

Pocházím z Beskyd, z Raškovic, vesnice pod Lysou Horou. Do Prostějova jsem se přiženil v roce 1988 a i když jsem měl problém přivyknout si na kraj v rovině a bez deště, nakonec se to podařilo. Jsem otec dvou, dnes již dospělých dětí, o kterých nemohu říci, že by mi nedělaly radost.

Narodil jsem se do rodiny, která většinu svého volného času věnovala sportu, přesněji řečeno volejbalu. Dá se říci, že jsem vyrůstal na volejbalových kurtech, oba rodiče volejbal nejen hráli, ale věnovali se i trénování mládeže. No a k tomu jsem miloval vždy hudbu a literaturu. Vystudoval jsem Vysokou školu báňskou v Ostravě, obor Tepelná technika a pracuji v soukromé projekční kanceláři, jejíž jsem současně společník. V roce 2013 jsem se stal členem Pirátů a od roku 2015 jsem současně zastupitel Statutárního města Prostějov.

V okamžiku, kdy se naše země otevřela světu a mohli jsme začít volně cestovat, nabyl jsem, dnes vím že mylně, pocitu, že je to samozřejmé a lidé si nabytou svobodu již nenechají vzít. Obavy o její budoucnost jsou současně hlavním důvodem mého angažmá v politice.
Jsem přesvědčen, že mohu přinést do lokální politiky především schopnost spolupráce a důraz na transparenci a otevřenost vůči veřejnosti. Rád bych se podílel na proměně Prostějova ze stávajícího poněkud ospalého města na město moderní a přitažlivé pro všechny generace.

Vím, že to nebude jednoduchý úkol. Věřím však, že pokud nám dají občané šanci, můžeme to společně dokázat. Jednat Na rovinu, otevřeně a poctivě.

—-
Program pro komunální volby a naše další kandidáty budeme představovat průběžně.