Ing. Daniel Marek

Ing. Daniel Marek

 
Kandidát č.: 27
Věk: 34
Politická příslušnost: Nestraník
Navržen: Zelení
Povolání: Projektant

Je mi 34 let, vyrůstal jsem v severomoravském Krnově. Vystudoval jsem stavební fakultu VUT v Brně, poté jsem několik let pracoval v Brně a Praze. Do Prostějova jsem se přiženil před třemi a půl lety, nyní jsem zaměstnán v Přerově, kde se věnuji statice ocelových konstrukcí.

V našem městě se snažím, alespoň v rámci svých možností, být občansky aktivní (snaha o regulaci heren, organizace kulturních aktivit atp.). Díky tomu také více sleduji způsob, jakým je město vedeno. Až příliš často vidím aroganci moci a nezájem o diskuzi při řešení problémů města.

Chápu práci zastupitele – stejně jako všichni ostatní kandidátky a kandidáti Na rovinu! – jako službu veřejnosti, ne jako prostředek k prosazování vlastních zájmů. Chci přispět k tomu, aby finance města byly rozdělovány dle skutečných potřeb a užitečnosti příjemců městských peněz. Chci přispět k tomu, aby se sami obyvatelé Prostějova mohli podílet na veřejném dění, a tak mohli být na město hrdí i cítit za něj zodpovědnost. Chci přispět k tomu, aby vedení města bylo transparentní a otevřeně hovořilo i o problémech, ne jen o svých úspěších.