Ing. Ivo Lužný

Ing. Ivo Lužný

 
Kandidát č.: 8
Věk: 60
Politická příslušnost: Zelení
Navržen: Zelení
Povolání: Vedoucí informatik

Narodil jsem se v Prostějově v roce 1957. Jsem ženatý a s manželkou Jiřinou jsme vychovali dceru Zuzanu a syna Michaela. Vystudoval jsem stavební obor na Vysoké škole dopravní v Žilině a absolvoval i postgraduální studium na fakultě řízení VŠDS na téma informatika a mikropočítače. Po ukončení VŠ jsem od roku 1981 nastoupil u Českých drah. Nyní jsem zaměstnán na Oblastním ředitelství SŽDC v Olomouci, kde vedu oddělení informatiky. Již před rokem 1989 jsem byl členem Jazzové sekce Svazu hudebníků ČR. Nikdy jsem nebyl členem KSČ.

Od prvních dnů po listopadu 1989 jsem byl zapojen do podpůrné činnosti Občanského fóra v Prostějově. V roce 1990 jsem byl kooptován za člena Rady města. Po rozdělení OF jsem se stal členem zakládajícího výboru Občanského hnutí, poté předsedou Okresní rady OH.
Nad jiné si vážím hodnot svobody, demokracie a humanity; vždy mi byla blízká témata trvale udržitelného rozvoje, ochrany přírody i kulturního dědictví. Do aktivní politiky jsem se vrátil v r. 2010, kdy jsem vstoupil do Strany zelených. V roce 2012 jsem se stal zakládajícím členem spolku Pro Prostějov. Podporuji smysluplné občanské aktivity, proto jsem se stal spoluautorem petice v lednu 2011 za zachování společenského sálu ve středu města. Angažuji se v iniciativě na potlačení hazardu a v občanském spolku Proti zapomnění, který připomíná události naší nedávné historie.

Proč nyní kandiduji? Občan se svým městem musí cítit větší sepětí, nesmí být odkázán pouze na nekritické články a informace na internetu a v  novinách. Měl by mít přehled také o tom, co doporučují odborné komise a jak poté hlasují členové zastupitelstva a rady. Mým cílem je zamezení netransparentnosti při řízení města, protěžování „spřízněných“ firem a zamezení vlivu lobbistů. Představitelé města musí mít vize a snahu je naplňovat. To Prostějovu zcela chybí.