Ing. Radek Skládal

Ing. Radek Skládal

 
Kandidát č.: 33
Věk: 47
Politická příslušnost: Nestraník
Navržen: STAN
Povolání: Ekonom, vedoucí hospodářské správy

Narodil jsem se v roce 1970 v Prostějově, kde žiji dodnes. Vystudoval jsem ekonomickou fakultu Vysoké školy báňské. Po několikaleté praxi v investičním bankovnictví a správě majetkových účastí jsem zakotvil na pozici vedoucího hospodářské správy a současně správce podnikové sítě. Jsem ženatý a s manželkou jsem vychoval dospělou dceru a vychovávám dospívajících syna.Mým velkým koníčkem je cestování, ale vždy se rád vracím domů, do Prostějova

Již od mládí jsem se zajímal o politiku a novodobou historii, ale nikdy jsem o aktivní účasti neuvažoval. Až změny posledních let mě přiměly nejen o politice diskutovat, ale aktivně se zapojit a chtěl bych přispět k tomu, aby byl Prostějov dobrým místem k životu.