Jakub Šmíd

Jakub Šmíd

 
Kandidát č.: 17
Věk: 19
Politická příslušnost: Piráti
Navržen: Piráti
Povolání: Student VŠ, výrobní technik

Jsem čerstvý absolvent Gymnázia Jiřího Wolkera a nyní studuji na Fakultě elektrotechniky na ČVUT v Praze. Jsem zaměstnaný ve firmě zabývající se výrobou elektroniky, kde pracuji jako vývojář. Více jak deset let se věnuji skautingu a od roku 2016 se podílím na vedení skautského oddílu. Jsem aktivní horolezec, cyklista a šiřitel dobré nálady. Ve volném čase ovšem sleduji politickou situaci, která mě často zneklidňuje, a to je důvod, proč jsem se rozhodl kandidovat.

Myslím si, že Prostějov není příliš atraktivním místem pro mladé lidi. Jelikož jsem se zde narodil, tak mě tato skutečnost mrzí. Prostějov má dobrý potenciál, který je ovšem s aktuálním obsazením na radnici nevyužitý. Chtěl bych, aby Prostějov byl moderní město, přitažlivé jak pro mladé lidi, kteří hledají, kde by se mohli usídlit, tak i pro starší obyvatele.

Byl bych rád, aby občané našeho města byli dobře obeznámeni s děním na radnici. Chci věci řešit otevřeně a rychle, nic zbytečně nezdržovat. Rád bych docílil toho, aby peníze šly tam, kam je třeba. Zaměřil bych se na řešení veřejného prostoru a kulturní program města. Také chci více zapojit okrajové městské části do rozhodování radnice. Hlasem pro mě zlepšíte situaci v Prostějově.