Mgr. Eva Zatloukalová

Mgr. Eva Zatloukalová

 
Kandidát č.: 15
Věk: 60
Politická příslušnost: Zelení
Navržen: Zelení
Povolání: Učitelka a předsedkyně ČSOP Regionální sdružení IRIS

35 let jsem působila jako učitelka na základní škole, zde jsem kromě výuky matematiky a přírodopisu cca 10 let vedla kroužek mladých ochránců přírody a hudební soubor Musica. Od roku 1992 jsem členkou Českého svazu ochránců přírody, v Regionálním sdružení Iris v Prostějově působím asi 12 let ve vedoucí funkci. Zabývám se ekologickou výchovou, osvětou dětí i dospělých, pořádám odborné exkurze či vycházky pro rodiny s dětmi. Mám na starosti organizaci ochranářských zásahů na chráněných územích, výsadby stromů a keřů, vyvěšování ptačích budek, mapování a opravy studánek. Jsem editorem mnoha regionálních publikací na téma příroda Prostějovska. Zajímá mě botanika a fotografování.

V letech 2006 – 2010 jsem byla členkou Zastupitelstva města Prostějova za Stranu zelených. Cca 20 let pracuji v komisi životního prostředí města Prostějova.

V komunální politice se snažím dávat důraz na otázky životního prostředí a ochrany přírody a krajiny ve městě a jeho okolí. Dále na ekologickou osvětu veřejnosti, která je nutná k pochopení problémů a nalezení jejich řešení především v lokálním měřítku.

Pokud mě zvolíte, budu se snažit zlepšit komunikaci vedení města s občany, zajistit společná setkávání s občany nad řešením konkrétních problémů. Zkvalitnila bych informovanost veřejnosti o problémech města. Řešení problémů týkajících se životního prostředí není vždy jednoznačné, ale snažila bych se vše konzultovat s odborníky a poté s výsledky jednání seznamovala veřejnost. Zaměřila bych se především na péči o zeleň (především v biokoridoru Hloučela) a hospodaření s dešťovou vodou ve městě. A samozřejmě na kvalitní ekologickou výchovu a osvětu veřejnosti.