Mgr. Irena Marková

Mgr. Irena Marková

 
Kandidát č.: 31
Věk: 33
Politická příslušnost: Nestraník
Navržen: Zelení
Povolání: Projektová manažerka

Vystudovala jsem sociologii, psychologii a pedagogiku. Pracuji v nevládní organizaci, kde se věnuji podpoře občanské participace v zemích jižního Kavkazu a finančnímu managementu organizace. Ve volném čase se dlouhodobě věnuji skautingu, práci s dětmi a mládeží, neformálnímu vzdělávání a pedagogice volného času. Jsem aktivní v řadě občanských platforem na komunální i celostátní úrovni.

Za koalici Na rovinu! kandiduji, protože vidím mnoho příležitostí pro rozvoj našeho města, kterých lze dosáhnout prostřednictvím zdvořilého dialogu a zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů. Chtěla bych také pomoci setřít obvyklou nálepku, že politika je špatná věc, které se každý slušný člověk raději vyhne, ne-li přímo štítí. Politiku budou dělat takoví lidé, které veřejnost svým hlasem podpoří.

Já osobně mám stále své ideály. Tak jako ve skautském oddíle se snažím vychovávat mládež k tomu, že skauting je životní filosofií směřující k odpovědnosti za sebe, druhé i svět, stejně tak rolí politika či političky je nést zodpovědnost za druhé, vést dialog, naslouchat všem a rozhodovat ve prospěch celého města. Věřím, že takovou politiku můžeme i v Prostějově mít, pokud zvolíme ty správné lidi, kteří to myslí upřímně a kteří jednají na rovinu.