Lídr

„Proč kandiduji na primátora? Chci znovu hrdý Prostějov

Mé motto: Jednat, jednat, jednat. Proč to vše dělám? Pohádkový Děd Vševěd to řekl přece jasně, vykopejte hada od kořenů a strom bude plodit zlatá jablka pro celé Vaše město. Kdyby už to bylo hotovo, tak to dělat nemusím.

Kdo jsem? Jsem Aleš Matyášek

Matematik, programátor, podnikatel, tatínek a dědeček, trenér protějovských plavců a táborový šéfkuchař. Prostějovský občan, který věří, že město je možné řídit spravedlivě a transparentně se zapojením všech zájmových skupin.

ŽIVOTOPIS

Jsem rodilý Prostějovan, je mi 56 let, s manželkou Ivanou, učitelkou Cyrilometodějského gymnázia, jsme vychovali dvě dcery, které nás obdařily radostí ze tří vnoučat.

Získal jsem tři vysokoškolské diplomy v oborech přibližné a numerické metody na UP v Olomouci, podnikání a management v průmyslu na ČVUT a VŠE v Praze a teologické nauky na UP v Olomouci. Jsem spolumajitelem společnosti zaměřené na informatiku a webové prezentace. Jako metodik jsem se od roku 1986 podílel na rozvoji výuky plavání v našem městě. Osm let jsem pracoval v Obchodních sladovnách na pozici programátor a vedoucí IT, kde jsme v roce 1995 s kolegy vytvořili a spustili originální informační systém pro sladařský průmysl. Poté jsem 17 let pracoval ve funkci generálního ředitele společnosti Česko-švýcarská InterInvest, a.s., která se v našem regionu zabývala developerskými projekty a informačními systémy. Již dvacet pět let vykonávám funkci předsedy Tělovýchovné jednoty Prostějov, která je se svými 1057 členy největší v Prostějově. Jsem trenérem žákovského závodního družstva Plaveckého oddílu TJ, v přípravce vedu mladé adepty ke sportovní plavecké dráze a nejmenší děti učím základům tohoto krásného a zdravého sportu. Externě vyučuji na Cyrilometodějském gymnáziu předměty křesťanská antropologie, křesťanská filozofie a plavání. Pro děti Plaveckého oddílu jsme s Ivanou před 35 lety zahájili éru letních dětských táborů coby náčelník Vousatý Buvol se squaw Strnulou Šíjí. Nyní jsem tu v roli šéfkuchaře po 14 dní šamanem nasycení.

Miluji hory a moře. Mám rád ryby, pivo a víno.

Letos ukončím osmý rok působení v zastupitelstvu statutárního města Prostějova. Usiluji o jeho transparentní řízení, spolupráci odpovědných, o město pro všechny. Chtěl bych jednou z našeho města vykonat pěší pouť do Compostely.

Jako matematik uznávám argumenty a důkazy, vzývání tzv. selského rozumu mi připomene šelmu sedláka a rozbliká výstražnou kontrolku. Úcta k člověku je pro mne jako teologa základní metodou jednání. Dovedu spolupracovat, ale nedovedu politikařit. Dovedu ustoupit, ale ne utíkat.

Co jsem dělal doposud v zastupitelstvu? Aktivní a konstruktivní opozici

Témata:

PLÁN ROZVOJE SPORTU PRO MĚSTO PROSTĚJOV

Důkazem mé konstruktivní práce v opozici je protinávrh Plánu rozvoje sportu (předloženého radou města), který jsem zpracoval po konzultaci s předsedou okresního sdružení České unie sportu. Můj návrh doplňuje analytickou část o zmapování situace sportovního prostředí v Prostějově, které je v gesci sportovních klubů a tělovýchovných jednot, ne pouze školní sportovní aktivity a zařízení. V této perspektivě jsme také dospěli ke zcela odlišnému řešení rozvojové koncepce. Zformulovali jsme základní strategické oblasti a v jejich rámci jsme navrhli strategické cíle a finanční plán. Navrhujeme zavedení principu dlouhodobé spolupráce s organizacemi, které sportovní činnost zajišťují. Ve strategické oblasti investic jsme předložili zcela konkrétní a potřebné projekty – plavecký bazén 50×25 m doplněný technickými prostředky k zajištění maximální variability využití pro všechny potenciální uživatele a výstavba tolik potřebného atletického areálu. Podaří-li se tyto dva integrovat na jednom místě, získá Prostějov moderní a kvalitní sportovní zázemí pro většinu sportů. Návrh také zahrnuje projekt sportovních tříd, rozvoj sportu tělesně postižených spoluobčanů a propagační a informační podporu sportovní činnosti, kterou by ve spolupráci se subjekty sportovní činnosti mělo garantovat město. Novým prvkem je zřízení fondu stability a motivace. Zde budou prostředky na nepředvídané události i na podnícení zájmu rodičů dopřát svým dětem sportovní aktivity v co nejširším měřítku.

Plán rozvoje sportu ke stažení zde

GALERIE PROSTĚJOV A KASCENTRUM

JEZDECKÉ KASÁRNY

PŘÍPRAVA NOVÉHO PLAVECKÉHO STADIONU

SPRAVEDLIVÝ SYSTÉM PODPORY VE SPORTU