Pro naši kampaň používáme transparentní účet 2401172814/2010 ve Fio bance. Ten není určen pro zasílání darů.

Jak pomoci finačně?

Finanční příspěvek do 1000Kč lze poslat na účet 2100048174/2010 se specifickým symbolem 190302. Je velmi důležité nezapomenou uvést tento specifický symbol, aby byly peníze správně indentifikovány a přeposlány na transparentní účet kampaně. Do poznámky je třeba uvést celé jméno, bydliště a datum narození, v případě firmy pak název, sídlo a IČ.

Pro dary nad 1000Kč zákon vyžaduje uzavření darovací smlouvy. Tu vám rádi připravíme, pokud nám výše uvedené údaje a výši daru pošlete na email infoprostejovnarovinu.cz

Jak se zapojit do kampaně?

Chcete nám pomoci dát městu znovu směr?
Chcete své město zpět?
Registrujete se jako podporovatel a zapojte se do kampaně Na rovinu!