PROGRAM

Zde nabízíme některé z návrhů a opatření, kterým se věnujeme v Zastupitelstvu města Prostějova:

Chytré město:

 • Hospodaření online bez výmluv
 • Občané budou přímo navrhovat investice a rozhodovat o nich
 • Veřejné konzultace projektů ve fázi zadání, ne až jsou hotové
 • Zajistíme kapacity MŠ, ZŠ a dostupnost volnočasových aktivit
 • Uplatnění pro absolventy přímo v Prostějově, díky úzké spolupráci škol a zaměstnavatelů
 • Podpoříme zapojení dětí do kroužků


Město, které žije:

 • Podpora místních umělců, dostupné zázemí pro kulturu
 • Zachováme kulturní dům v centru města
 • Budeme pečovat o kulturní dědictví města
 • Stabilní podmínky pro financování všech sportovních klubů
 • Vybudování kvalitního sportovního zázemí pro všechny generace
 • Multifunkční sportovní hala pro veřejnost


Pečující Prostějov:

 • Rozšíření veřejné zeleně a parků
 • Jižní zelený pás
 • Budování pítek a záchodů v největších parcích
 • Budeme instalovat další kontejnery na tříděný odpad
 • Hospodaření s vodou zpět pod správu města
 • Zajistíme dostupnost bydlení
 • Příležitosti pro aktivní vyžití seniorů
 • Prosadíme rozvoj domácí hospicové péče


Fungující město:

 • Konečně spojíme cyklostezky
 • Parkovací dům v centru
 • Posílíme kompetence městských částí
 • Spravedlivý přístup ke všem částem města
 • Častější spoje MHD do okrajových částí města
 • Vytěsnění heren z centra města
 • Častější hlídková činnost poblíž ubytoven


Prostějov, který má budoucnost:

 • Promyšlená vize rozvoje města i pro další generace
 • Efektivní samospráva bez politických trafik
 • Lépe placená práce místo montoven
 • Řádná údržba majetku města

 
Kompletní program zde.

Sledujte nás na facebooku.