Úvodní stránka

Jsme opoziční zastupitelé a aktivní občané, zajímající se o politické dění v našem městě. Mnoho let se aktivně stavíme proti nekompetentnímu vedení města, které ignoruje zájmy občanů, často tají či cíleně zkresluje informace a prosazuje především zájmy osob v zákulisí.

Naším cílem je řídit město otevřeně a férově tak, aby občané měli úplné a pravdivé informace o tom, co město připravuje, proč, za kolik, s jakým cílem. Chceme jednat na rovinu! Chceme, aby naše město mělo jasnou strategii, jak se chce rozvíjet, jak chce vypadat za 10 či 20 let. Aby Prostějov nebyl jen montovnou, ale také místem, kde se dobře žije všem generacím. Aby neodcházeli mladí a měli tu zajímavé pracovní uplatnění a vyžití ve volném čase. Aby senioři žili důstojně a nemuseli se bát vyjít ven, podívat se, jaký je tento měsíc účet za obecní byt, nebo se ozvat, pokud se jim něco nelíbí. Chceme, aby naše město bylo lídrem v inovacích, aby se ostatní města u nás mohla inspirovat. Chceme mezi vedením města, opozicí i všemi občany pěstovat důvěru, vzájemnou úctu a respekt. A chceme si úctu, respekt a důvěru zasloužit konkrétními činy. Pojďte společně s námi měnit naše město ve prospěch všech – pro vás a s vámi to dokážeme!