Jsme koalice tří stran, kterým jde o rozvoj Prostějova, jako našeho společného domova. Stavíme na energii mladých a moudrosti zkušených. Vážíme si toho, že jste nám v minulých volbách věřili. Podali jsme řadu návrhů ke zlepšení života ve městě.
Tým Na rovinu!
Jsme koalice tří stran, kterým jde o rozvoj Prostějova, jako našeho společného domova. Stavíme na energii mladých a moudrosti zkušených. Vážíme si toho, že jste nám v minulých volbách věřili. Podali jsme řadu návrhů ke zlepšení života ve městě.
Tým Na rovinu!

Jednání začalo schválením zprávy o činnosti městské policie, kterou téměř hodinu přednášel její ředitel. Detailně zpracovaný dokument nás seznámil s činností strážníků, technickými prostředky a rozsáhlou statistikou.  Je nesporným faktem, že …

Prostějovská krajina je jedna z nejvíce ekologicky nestabilních v ČR!  Hlavním důvodem je intenzivní zemědělství v centru úrodné Hané a s tím související vodní a větrné eroze. Jak by měla …

Ruská ruleta

Na konci roku 2021 rozbouřila vody veřejného mínění příprava 5. změny územního plánu. Šlo o lesopark Hloučela. Přilehlé území pro tuto prostějovskou rekreační oblast se mělo změnit ve stavební plochy. …

Prostějov 14. 12. 2022.  Rada města Prostějova ustanovila 6. 12. 2022 poradní orgány k jednotlivým resortům své působnosti. Primátor v říjnu vyzval zastupitelské kluby k nominaci 2-3 zástupců za jejich …

Odpověď Miloši Sklenkovi na článek v Prostějovských radničních listech ze dne 28. 7. 2022, který se nevybíravě dotýká mé osoby, víry a práce, prezentuje nepravdivé údaje, zamlčuje základní fakta a mate veřejnost. …

Budoucí vize města

Na prahu volby a po nich nastoupí taková správa města, jakou si zasloužíme. Jak by to mohlo po nadcházejících 4 letech vypadat?  Na ulicích je čisto, nejen v centru jsou …

Stanovisko klubu Na rovinu! k rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti Ministerstvo spravedlnosti vydalo příkaz k zaplacení pokuty zpracovateli znaleckého posudku Vladimíru Procházkovi ve věci nástřiků nanoformy oxidu titaničitého (TiO2) v prostějovských školách. …

Město Prostějov si nechalo zadat studii, aby zjistilo, jak jsou jednotlivé linky městské hromadné dopravy vytížené. Chystá se ji totiž „optimalizovat“ a ušetřit při tom peníze v rozpočtu. Pokud by …

Naivně jsem věřil, že současné vedení města si stanovilo po svém zvolení v roce 2018 jasný seznam priorit mezi investicemi, jejichž realizace by Prostějov povýšila na skutečně moderní město, kde …

Vážení občané města Prostějova, voliči mi v říjnových volbách dali důvěru zastupovat jejich zájmy v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky jako poslankyně. Své zvolení vnímám jako ocenění práce, kterou jsem …

Po mém vstupu do prostějovského zastupitelstva před 12 lety přišel tehdejší starosta města Miroslav Pišťák s nápadem přeměny Prostějova ve statutární město. Z pana starosty se stal pan primátor, z …

Na našich sociálních sítích Vás pravidelně informujeme o veškerém dění v Prostějově!