Míst na třídění kovů a oleje je v Prostějově málo. Na rovinu! to chce změnit.

Počet míst v Prostějově, kde můžete pohodlně třídit kovy? Jen dva sběrné dvory. Podobná situace se týká i kuchyňských olejů, které mohou občané kromě těchto dvorů odevzdávat i ve školních jídelnách. Na rovinu! chce tuto skutečnost změnit, a proto bude v nejbližší době požadovat zvýšení počtu míst, kde můžete zmíněný odpad odevzdat.

Současné možnosti třídění těchto materiálů jsou pro občany komplikované. Dnes se mohou odevzdávat kovové obaly nebo oleje ve dvou sběrných dvorech ve městě.

„Likvidace použitých kuchyňských olejů je důležitá. Tuky v kanalizaci způsobují řadu problémů. Olej se spojuje s ostatními odpady a snižuje průchodnost potrubí. Rovněž se stává potravou hlodavců“, říká k problematice autor návrhu Martin Hájek.

A jak je na tom Prostějov v porovnání s ostatními městy? Oproti Olomouci či Přerovu je pozadu. Ve větších městech jsou kontejnery na kovy dnes již standardem. Například v Olomouci se začalo s rozmisťováním kontejnerů na olej již v roce 2015. Jedlé oleje a tuky se třídí také v Přerově. Občané Přerova do nich uložili stovky litrů olejů a tuků, které by jinak skončily v kanalizacích či v nádobách na směsný komunální odpad.

Je zřejmé, že veřejnost i politici si zvýšenou potřebu třídění odpadů uvědomují.

Proto na příštím jednání zastupitelstva 11. 6. 2019 zastupitelé Na rovinu! navrhnou uložit Radě města Prostějova, aby v tomto směru začala konat.

Zdroj: Město Jablonec
Zdroj: Statutární město Olomouc
Sdílejte tento příspěvek!