Proč byla zdevastována alej ke Cavalu?
Zdevastované javory u Cavala

Stavební úřad vydal 15. 5. 2018 územní rozhodnutí k nové zástavbě lokality J. Lady. Rozhodnutí se mimo jiné týká odstranění aleje 12 vzrostlých stromů v majetku města. Toto územní rozhodnutí neobsahuje vyjádření Odboru životního prostředí. Stavební úřad tím, že si nevyžádal stanovisko Odboru životního prostředí, tedy orgánu ochrany přírody, pochybil. I když se v projektové hovoří o „přesazení stromů“ a náměstek Pospíšil neustále tvrdí, že stromy přesazení přežijí, Odbor správy a údržby majetku města, který má tento náměstek v gesci, označil nápad přesadit stromy za „nereálný“.  Proč celé to divadlo s přesazováním? Povolit pokácení aleje není ani jednoduchý, ani diskrétní proces. Tomu se chtěli někteří vyhnout, a proto „vymysleli přesazení“. Přesazení stromů mělo proběhnout v době vegetačního klidu ze současné lokality na pozemek investora. Aby se celá taškařice přikryla seriózním závojem, byla s investorem sepsána smlouva, kde se uvádí, že pokud některý z přesazených stromů uhyne, bude za něj vysazen právě jeden nový.

Devastaci aleje bylo možné zabránit. V lednu 2019 jsem se obrátil na primátora s žádostí, aby rada města podala stížnost proti postupu Stavebního úřadu. Náměstek Pospíšil mi odpověděl, že „Stavební úřad posoudil, že se nejedná o případ kácení dřevin“ a je tedy vše v pořádku. Dotázal jsem se tedy Ministerstva životního prostředí, zda mohu „přesadit alej“. V odpovědi se mimo jiné uvádí, že „…nelze bez dalšího povolit záměr, pokud by s ním nesouhlasil orgán ochrany přírody, např. proto, že by došlo k nevratné ztrátě funkcí dřeviny na stanovišti.“ Pokud by při povolování záměru nebyly splněny výše uvedené požadavky a postup by vykazoval známky nezákonnosti, mohl by orgán ochrany přírody do doby přezkoumání případu využít ustanovení § 66 ZOPK a pozastavit činnost, která by mohla způsobit nedovolenou změnu obecně nebo zvláště chráněných částí přírody, a Vám by hrozilo uložení sankce za porušení ZOPK.“

Proč až nyní žádá náměstkyně pro životní prostředí Sokolová ČIŽP o prošetření? Váhání stálo „život“ již tři stromy. Mrzí mě, že ani zastupitel Ing. Dopita, LL.M., MBA (SPD) nepochopil, v čem spočívá kouzlo vlastnoručně vysazeného stromu a doporučil stromy pokácet a vysadit náhradní. Je velmi smutné, že výsledek práce samotných občanů rostl 10 let do krásy a nakonec byl zničen. Vážení ničitelé stromů, jak chcete dosáhnout toho, aby občané tohoto města cítili, že mohou tvořit své město?! Plážovým volejbalem na náměstí? Národním sportovním centrem?


V Prostějově 13. 6. 2019 Mgr. Petr Ošťádal, STAN (zastupitelský klub Na rovinu!)

Sdílejte tento příspěvek!