Sportovní dotace: diskriminace tělovýchovných jednot a podpora VIP sportů
Foto: Maratonský klub Prostějov

Zastupitelstvo města Prostějova schválilo dlouho očekávaný systém dotačních programů v oblasti sportu. Pro podporu celoroční činnosti navrhla rada 4 dotační tituly, v nichž bude rozděleno 23 milionů Kč.

  • Titul první je určen pro podporu přípravy dětí a mládeže na vrcholový sport. Bude zde rozděleno cca 5 klubům 9,5 milionu korun.
  • Druhý rozdělí 7,5 milionu na sport dospělých profesionálů. Zde se počítá rovněž s 5 kluby, které se musí účastnit dvou nejvyšších soutěží.
  • Pro cca 23 sportovních subjektů je schváleno v rámci třetího dotačního titulu celkem 5 milionů Kč
  • 1 milion Kč z prostředků čtvrtého titulu se bude rozdělovat mezi dalších cca 28 klubů, které budou žádat méně než 50 tis. Kč

Hnutí Na rovinu! je toho názoru, že takovéto rozdělení financí do sportu je nejen nešťastné, ale také diskriminační. „O podporu přípravy svých dětí na vrcholový sport nemohou žádat tělovýchovné jednoty přesto, že tuto činnost mají ve své náplni a navíc se mohou žadatelé přihlásit o podporu pouze v rámci jediného titulu. V programu nejsou definována žádná konkrétní kritéria, která by jednotlivé tituly blíže specifikovala a umožnila objektivní posouzení žádostí. Zákaz účasti TJ v přípravě dětí pro vrcholový sport není nic jiného než systémová diskriminace,“ říká zastupitel hnutí Na rovinu! Aleš Matyášek. „Z celkové částky 23 milionů je téměř 75 % určeno pouhým 10 klubům z celkového počtu 60–70 očekávaných zájemců,“ upozornil na jednání zastupitelstva Petr Lysek.

Nemáme nic proti profesionálnímu sportu, pokud na to město má a zajistí podporu široké základny, která bude prostějovskému vrcholovému sportu vychovávat naše, tedy prostějovské talenty. S touto vizí se však nový sportovní počin zastupitelstva úspěšně míjí. A vytvoření nějaké dlouhodobé systematické a partnerské spolupráce města se sportovními organizacemi? I přes všechna očekávání v koncepci chybí. Ostatní sféry využití volného času dětí a mládeže si na „své“ řešení si musí taky ještě počkat.

Sdílejte tento příspěvek!