Koronavirus a Prostějov

Asi v našem městě nebude nikdo, kdo by neměl alespoň základní informace o koronaviru a o všech věcech, které s ním souvisí. Sledujeme televizi, posloucháme rádio, většina má další zprávy ze sociálních sítí a všech různých webových stránek, které se k tématu vztahují. Není proto potřeba, abychom znovu opakovali vše, co se týká nastalé situace a především povinností, které se vztahují na nás na všechny.

Chtěli bychom nicméně upozornit na ty věci, které se bezprostředně týkají života našeho města a tedy každého z nás. A vyslat apel, abychom v této nelehké situaci nezapomínali na to, že nebezpečí se týká bez rozdílu každého. Proto bychom měli dbát na veškerá doporučení odborníků, která se týkají našeho chování především na veřejnosti, ale i v našich domovech. Buďme obezřetní každý sám vůči sobě a ke svým nejbližším, ale stejně tak i ohleduplní a všímaví k našim spoluobčanům. Proto:

I když jsme zdraví (prozatím), dodržujme veškerá doporučení a nařízení ohledně hygieny, zákazů, doporučení.
Pokud jsme v karanténě, hledejme možnosti, jak ji dodržet stoprocentně a nemuset vycházet z bytu, byť jen pro nejdůležitější pochůzky.

Je zakázáno shromažďování více jak třiceti osob. Nicméně i v menších skupinách je nebezpečí případného přenosu viru vysoké. Omezme tedy i menší setkání, byť by se jednalo třeba o přátelské posezení v kruhu rodiny či kamarádů. Vše si vynahradíme později.

Blíží se doba různých pomaturitních oslav a možná i maturitních večírků. Restaurace jsou sice nyní zavřené, ale i v případě, že se situace změní, přesuňme tyto akce na podzimní termíny, nic nám neuteče.
Zrušme zatím všechna preventivní a kontrolní vyšetření u lékařů, která nejsou nezbytně nutná a domluvme si jiný termín. Lékaři jsou tak jako tak dostatečně vytíženi a především – není nezbytné se pohybovat v prostorách, kde může lehce dojít k přenosu viru.

Totéž platí o záležitostech k vyřízení na úřadech, v bankách, jiných institucích.
Buďme navýsost ohleduplní, pokud již musíme do obchodu nebo kamkoliv, kde je více lidí. Dodržujme navzájem dostatečný odstup (min. 2 metry) ve frontách. Prozatím zkušenost ze zástupů u pokladen je naprosto opačná. Tlačíme se, strkáme do sebe nákupními košíky. A pokud někdo projeví svůj názor nebo nesouhlas s takovým chováním, je většinou okřiknut.
Prokázalo se, že děti mohou být přenašeči viru, aniž projevují jakékoliv známky onemocnění. Mějme tohle na paměti, a pokud to není nutné, separujme děti od starších občanů. A informujme je o tom, jak se mají vzhledem k nynější situaci chovat.

Doporučená opatření k osobní hygieně platí i pro hygienu kolem nás. Každý odhozený papírový kapesník, každý nedopalek cigarety může znamenat zvýšení rizika nákazy pro ostatní lidi.
Totéž platí o přeplněných taškách u nádob na odpadky, které se buď v den svozu nebo někde permanentně povalují kolem. Komunální odpad patří do nádob, ne do nepevných platových tašek nebo pytlů. Je to obecná zásada civilizovaných lidí, která v dnešních časech nabývá na významu.

Jedno z posledních doporučení: kolem nás jsou staří lidé, kteří doposud své potřebné záležitosti (nákupy, návštěvy lékaře či institucí) zvládali bez problému sami. Nyní ale je pro ně cesta za nákupem možným rizikem, které u nich oprávněně vzbuzuje obavy, a nemají ve městě nikoho z příbuzných, kdo by jim tyto pochůzky zajistil. Zajímejme se o tyto naše spoluobčany a nabídněme jim pomoc. Jestliže jedu na nákup pro sebe, mohu nakoupit i staršímu sousedovi či sousedce. A předávejme jim i informace k aktuální situaci, ne každý možná sleduje a ne každý ze seniorů rozumí všemu správně. Někteří zbytečně propadají panice, někteří zase situaci mohou podceňovat nebo si vysvětlovat jinak a tak vystavují sebe nebo lidi kolem riziku.

Buďme vstřícní, buďme ohleduplní, buďme ochotní si navzájem pomáhat v míře, která je akceptovatelná, nás neohrozí a druhým pomůže. Chovejme se jako zodpovědní občané našeho města.

A doufejme, že i ti, kteří naše město řídí, vnímají celou situaci a nabídnou nám občanům svoji podporu a pomoc, pokud to budeme potřebovat. Hnutí Na rovinu! již vedení města předložilo některé náměty a jsme připraveni na jejich rozpracování spolupracovat.

Sdílejte tento příspěvek!