Prostějov a koronavirus – jsme na jedné lodi?

Od pondělí vám na našich stránkách předáváme informace, doporučení a rady, jak fungovat v této složité době v našem městě. Náměty, které lze realizovat pouze ve spolupráci s Magistrátem pochopitelně předáváme písemně i telefonicky jak panu primátorovi, tak paní tajemnici. Některé náměty již město uvedlo v život:

 • zřízení krizových telefonických linek pro seniory
 • on line formulář pro evidenci dobrovolníků
 • centralizace výroby roušek.

Jak naši zastupitelé, tak mnozí, kteří sledují naše stránky, jsou připraveni zapojit se podle svých odborností a pomoci při řešení problémů. K tomu ale potřebujeme minimálně základní informace: Co se děje? Jaká je situace? Kde by byla naše spolupráce vhodná? O informace jsme žádali pana primátora v pondělí, zatím jsme nedostali odpověď.

Toto sdělení po pěti dnech zde uvádíme proto, že jsme již byli tázáni, proč se Na rovinu! jako opozice nezapojuje do práce a proč „netáhneme za jeden provaz“. Pan primátor nosí štůčky látky, paní náměstkyně vaří čaj pro sestřičky a opozice prý nic! Nabízíme svoji pomoc, ale jaksi o naši pomoc není zájem. Odpověď na naše nabídky, dotazy zní: „Už to řešíme!“

Od středy 18. 3. jsme se zabývali znovu otázkou nákupů objednaných seniory přes krizové linky a jejich dovozu. Na stránkách Magistrátu jsme totiž zjistili, že tato služba je zpoplatněna částkou 90,00 – 110,00 Kč. Zdálo se nám to v této situaci naprosto nevhodné, i když chápeme, že tento výkon musí být uhrazen. Stejně tak informovanost o této službě není ideální. Pokusili jsme se proto navrhnout komplexní řešení, jak by měla být tato služba zajišťována. Pro vaši informaci tento náš pracovní návrh uvádíme v plném znění.

Návrh na zřízení systému distribuce nákupů (potraviny, léky, drogistické zboží) pro seniory a obyvatele města v karanténě

Stávající stav:

V současnosti jsou městem zřízena dvě krizová čísla, na které lze volat pro zajištění nákupu a donášky potravin, léků a drogistického zboží (dále jen služba) pro seniory. Čísla linek jsou zveřejněna na stránkách města. Službu zajišťuje Charita a Centrum sociálních služeb (CSS). Služba je zpoplatněna (90 -110 Kč).

Problém:

 • Zveřejněno pouze na stránkách města. Nelze předpokládat, že všichni senioři pracují s internetem.
 • Městem avizovaný leták s těmito informacemi není nebo nebyl zatím distribuován.
 • Zatím se vztahuje pouze na seniory, přičemž není specifikováno, od kolika let, zda se jedná např. pouze o seniory, kteří nemají jinou možnost si tuto službu zajistit, osamělé seniory, atd.
 • Není vyloučeno, že se může tato služba týkat i lidí, kteří mají nařízenou karanténu nebo lidí handicapovaných, pro které je nyní zajištění nákupu samostatně komplikované.
 • Není nikde jasně stanoveno, jakým způsobem se má služba na těchto linkách objednávat (např. předem si seznam nákupu připravit písemně s uvedením jména a adresy, jak bude hrazeno).
 • Není nikde stanoveno, jak bude probíhat předání nákupu a platba za nákup.
 • Službu ke svým stávajícím povinnostem zajišťuje Charita a CSS. Tyto organizace mají své povinnosti a lze předpokládat, že v současné situaci jim může ještě počet klientů narůstat (senioři, kteří doposud chodili na ošetření ke svému lékaři mohou nyní požadovat ošetření prostřednictvím těchto organizací doma). Mimo to, mají své klienty už nasmlouvány a o ty na základě těchto smluv nadále pečují.

 

Návrh na řešení:

 • Zveřejnit čísla krizových linek prostřednictvím ČT včetně časového údaje o funkčnosti linek a rovněž o poskytování dovozových služeb. Totéž udělat prostřednictvím městského rozhlasu, příp. auta, které by projelo město a tuto informaci rozhlásilo.
 • Na www stránkách města uvést jako důležitou informaci hned na první stránce, následně upřesnit další pokyny k této službě.
 • Využít www stránek regionálních tiskovin.
 • Stanovit jasná pravidla, kdo o tuto službu a jak může žádat (senioři od … věku, kteří nemají jinou možnost, lidé v nařízené karanténě?)
 • Službu poskytovat prostřednictvím dobrovolníků z řad studentů, příp. pracovníků Magistrátu nebo městských organizací, kteří nyní nejsou stoprocentně pracovně využiti.
 • Vybavit je nutnými ochrannými pomůckami a zajistit jejich průběžnou obměnu.
 • Vybavit je finanční hotovostí na vracení, jednorázovými kabelami na nákup.
 • Pro rozvoz využít autopark magistrátu, příp. Seniortaxi, které asi nyní není tak vytížené.
 • Nezatěžovat touto službou Charitu a Centrum sociálních služeb!!!
 • Hradit náklady na dopravu z rozpočtu města.
 • Zvážit symbolickou odměnu dobrovolníkům.
 • Zvážit takový model odložené úhrady, aby v podstatě nemuselo docházet k bezprostřednímu kontaktu dobrovolníka a klienta při předávání a příp. vracení peněz. Mimo to lze předpokládat, že senioři postupně nebudou mít dostatek hotovosti a nebudou mít možnost si hotovost vyzvednout. Např. vést písemné záznamy o klientech a ceně nákupu s tím, že při první návštěvě bude od dotyčného klienta vyžadován písemný souhlas s následnou úhradou. Vzor takového souhlasu uvést jako jedno z pravidel poskytování této služby. Formulář při první návštěvě by předal dobrovolník zajišťující tuto službu.

Víme, že možná existují i jiné způsoby zajištění této služby, že náš návrh nemusí být jediný a ten nejlepší. Je to naše nabídka a rádi přijmeme jakékoliv doplnění. Víme také, že bez Magistrátu tento projekt nelze realizovat. Nikdo neví, jak dlouho karanténa nebo nouzový stav bude trvat a proto bude podobná služba v Prostějově nezbytná.

Sdílejte tento příspěvek!