Prostějov a koronavirus – další náměty

Už čtrnáctý den je naše město, stejně jako ostatní obce v republice, v karanténě. Ulice jsou vylidněné, sem tam někdo rychle pospíchá vyřídit nejdůležitější. Dodržujeme zákaz zbytečného vycházení, nosíme roušky. Doma řešíme s dětmi domácí úkoly, pracujeme na těch svých, pokud jsme na „home office“. Mnozí chodí dál do práce.  A šijeme roušky…

Někteří volení zástupci občanů – zastupitelé, kromě všech těchto povinností přemýšlí a řeší, jak co nejlépe celou epidemii v našem městě zvládnout. Ano, jsou zde k tomu určené orgány, dnes především krizový štáb města, rada města, zaměstnanci Magistrátu a dalších městských firem. Ale víc hlav víc ví. Proto i zastupitelé koalice Na rovinu! přicházejí s náměty, ať již vlastními nebo získanými od svých voličů.

V pátek 20. 3. se uskutečnilo na žádost předsedů opozičních klubů první jednání s primátorem Jurou, na které naši zástupci donesli řadu podnětů. Uvádíme ve zkrácené verzi:

Informovanost obyvatelstva

 • informace o počtech lidí v karanténě, pozitivních, hospitalizovaných, uzdravených – nejlépe na webových stránkách města
 • – mimořádné číslo PRL – chybí jakákoli vazba a spolupráce, opozice by měla mít možnost rovněž takto oslovit občany města
 • – návrh aktivovat nové informační kanály, spolupráci se správci skupin na sociálních sítích
 • – řízená distribuce aktuálních informací, zapojení kanálů různých skupin, stran
 • – využít mimořádné výlepy na plakátovacích plochách, zajistit jednotný design, spolupráce se studenty dobrovolníky
 • – koordinace informací s centrálním informačním místem – zohlednit možnosti různých kanálů s ohledem na měnící se aktuálnost informací o opatřeních místních, krajských a celostátních orgánů
 • – spustit aplikaci Obecní rozhlas (přepis hlášení místního rozhlasu na web města).
 • – odkazy související s Covid-19 uvádět hned na úvodní straně webu města jako nejvyšší prioritu
 • – tištěné letáčky do schránek s informacemi:
 • – kde seženu roušku, když nemám
 • – kam volat, když potřebuji pomoc
 • – informace, že je pomoc pro seniory (nákupy atd.) ZDARMA
 • – obecná pravidla chování při epidemii

Příprava na alternativy vývoje

 • – zpracování scénářů krizového vývoje
 • – odhady počtů osob v jednotlivých rizikových skupinách
 • – rekognoskace terénu ohledně současných a budoucích potřeb ohrožených skupin dle scénářů vývoje
 • – dořešení zabezpečení zásobování rizikových skupin (kdo, jak, materiální zajištění)

 Organizační opatření

 • – pravidelná jednání krizového štábu s umožněním účasti všem předsedům klubů
 • – delegace výkonu rozhodnutí na exekutivního krizového manažera (tajemnice magistrátu)
 • – kontrola plnění nařízení o rouškách, zapojení městské policie ve spolupráci s policií ČR současně s distribucí roušek těm, kdo je na ulici nemají (senioři, bezdomovci)
 • – zřízení odběrných míst pro hotové roušky a materiál na jejich pořízení
 • – distribuce ušitých roušek, stanovení příjemců a priorit, forma distribuce
 • – informovanost všech zastupitelů o situaci ve městě, úzký kontakt s předsedy všech klubů

Ochranné prostředky

– byly předány konkrétní kontakty na výrobce roušek a desinfekce

Zabezpečení úklidu

 • – projednat s FCC možnost shromažďování bioodpadů ze zahrad do pytlů a nechat u biopopelnice a odvézt, pokud jsou zavřené sběrné dvory
 • – jak bude řešen provoz sběrného dvora?

Dobrovolnická služba

 • – přihlašovací on line formulář předán městu
 • – permanentní zabezpečení informovanosti o možnostech a potřebách města v této oblasti
 • – stanovit strukturu potřeb k řešení dobrovolnické výpomoci
 • – stálá propagace dobrovolnické registrace

Pan primátor obdržel tyto naše návrhy včetně podrobně rozpracovaného systému péče o seniory, který jsme vám prezentovali v minulém článku. Jednání bylo věcné a konstruktivní. Některé z našich návrhů jsou již realizovány, tak jak jsme je postupně již předem projednávali s paní tajemnicí. Rovněž poděkoval za iniciativu a zdůraznil, že veškeré naše podněty budou postupně uváděny do života. Zda se to daří, můžete posoudit sami.

Naši zastupitelé v současné době již pracují na dalších námětech. Situace se mění každým dnem a je proto nezbytné, abychom se všichni zapojili a podle možností, které každý z nás má, se podíleli na co nejefektivnějším řešení různých problémů. Platí zde více než jindy heslo: „Kdo je připraven, není překvapen!“ Proto se obracíme na vás, kteří sledujete naše stránky a napadá vás cokoliv, co by mohlo přispět k zvládnutí epidemie a karantény v našem městě, obraťte se se svými náměty, dotazy, připomínkami a zkušenostmi na naše zastupitele.  Nepodléhejme panice, ale zase situaci nepodceňujme. Všichni vidíme, co se děje kolem nás a je lépe se připravit na to, že mohou přijít i horší časy. Držme se!

Na závěr jedno velké poděkování všem, kteří plní své pracovní povinnosti tam, kde může být ohroženo jejich zdraví, ale bez jejichž nasazení bychom se neobešli!!! DĚKUJEME!!!

 

 

Sdílejte tento příspěvek!