Už čtrnáctý den je naše město, stejně jako ostatní obce v republice, v karanténě. Ulice jsou vylidněné, sem tam někdo rychle pospíchá vyřídit nejdůležitější. Dodržujeme zákaz zbytečného vycházení, nosíme roušky. Doma řešíme s dětmi domácí úkoly, pracujeme na těch svých, pokud jsme na „home office“. Mnozí chodí dál do práce.  A šijeme roušky…

Někteří volení zástupci občanů – zastupitelé, kromě všech těchto povinností přemýšlí a řeší, jak co nejlépe celou epidemii v našem městě zvládnout. Ano, jsou zde k tomu určené orgány, dnes především krizový štáb města, rada města, zaměstnanci Magistrátu a dalších městských firem. Ale víc hlav víc ví. Proto i zastupitelé koalice Na rovinu! přicházejí s náměty, ať již vlastními nebo získanými od svých voličů.

V pátek 20. 3. se uskutečnilo na žádost předsedů opozičních klubů první jednání s primátorem Jurou, na které naši zástupci donesli řadu podnětů. Uvádíme ve zkrácené verzi:

Informovanost obyvatelstva

 • informace o počtech lidí v karanténě, pozitivních, hospitalizovaných, uzdravených – nejlépe na webových stránkách města
 • – mimořádné číslo PRL – chybí jakákoli vazba a spolupráce, opozice by měla mít možnost rovněž takto oslovit občany města
 • – návrh aktivovat nové informační kanály, spolupráci se správci skupin na sociálních sítích
 • – řízená distribuce aktuálních informací, zapojení kanálů různých skupin, stran
 • – využít mimořádné výlepy na plakátovacích plochách, zajistit jednotný design, spolupráce se studenty dobrovolníky
 • – koordinace informací s centrálním informačním místem – zohlednit možnosti různých kanálů s ohledem na měnící se aktuálnost informací o opatřeních místních, krajských a celostátních orgánů
 • – spustit aplikaci Obecní rozhlas (přepis hlášení místního rozhlasu na web města).
 • – odkazy související s Covid-19 uvádět hned na úvodní straně webu města jako nejvyšší prioritu
 • – tištěné letáčky do schránek s informacemi:
 • – kde seženu roušku, když nemám
 • – kam volat, když potřebuji pomoc
 • – informace, že je pomoc pro seniory (nákupy atd.) ZDARMA
 • – obecná pravidla chování při epidemii

Příprava na alternativy vývoje

 • – zpracování scénářů krizového vývoje
 • – odhady počtů osob v jednotlivých rizikových skupinách
 • – rekognoskace terénu ohledně současných a budoucích potřeb ohrožených skupin dle scénářů vývoje
 • – dořešení zabezpečení zásobování rizikových skupin (kdo, jak, materiální zajištění)

 Organizační opatření

 • – pravidelná jednání krizového štábu s umožněním účasti všem předsedům klubů
 • – delegace výkonu rozhodnutí na exekutivního krizového manažera (tajemnice magistrátu)
 • – kontrola plnění nařízení o rouškách, zapojení městské policie ve spolupráci s policií ČR současně s distribucí roušek těm, kdo je na ulici nemají (senioři, bezdomovci)
 • – zřízení odběrných míst pro hotové roušky a materiál na jejich pořízení
 • – distribuce ušitých roušek, stanovení příjemců a priorit, forma distribuce
 • – informovanost všech zastupitelů o situaci ve městě, úzký kontakt s předsedy všech klubů

Ochranné prostředky

– byly předány konkrétní kontakty na výrobce roušek a desinfekce

Zabezpečení úklidu

 • – projednat s FCC možnost shromažďování bioodpadů ze zahrad do pytlů a nechat u biopopelnice a odvézt, pokud jsou zavřené sběrné dvory
 • – jak bude řešen provoz sběrného dvora?

Dobrovolnická služba

 • – přihlašovací on line formulář předán městu
 • – permanentní zabezpečení informovanosti o možnostech a potřebách města v této oblasti
 • – stanovit strukturu potřeb k řešení dobrovolnické výpomoci
 • – stálá propagace dobrovolnické registrace

Pan primátor obdržel tyto naše návrhy včetně podrobně rozpracovaného systému péče o seniory, který jsme vám prezentovali v minulém článku. Jednání bylo věcné a konstruktivní. Některé z našich návrhů jsou již realizovány, tak jak jsme je postupně již předem projednávali s paní tajemnicí. Rovněž poděkoval za iniciativu a zdůraznil, že veškeré naše podněty budou postupně uváděny do života. Zda se to daří, můžete posoudit sami.

Naši zastupitelé v současné době již pracují na dalších námětech. Situace se mění každým dnem a je proto nezbytné, abychom se všichni zapojili a podle možností, které každý z nás má, se podíleli na co nejefektivnějším řešení různých problémů. Platí zde více než jindy heslo: „Kdo je připraven, není překvapen!“ Proto se obracíme na vás, kteří sledujete naše stránky a napadá vás cokoliv, co by mohlo přispět k zvládnutí epidemie a karantény v našem městě, obraťte se se svými náměty, dotazy, připomínkami a zkušenostmi na naše zastupitele.  Nepodléhejme panice, ale zase situaci nepodceňujme. Všichni vidíme, co se děje kolem nás a je lépe se připravit na to, že mohou přijít i horší časy. Držme se!

Na závěr jedno velké poděkování všem, kteří plní své pracovní povinnosti tam, kde může být ohroženo jejich zdraví, ale bez jejichž nasazení bychom se neobešli!!! DĚKUJEME!!!