Připojujeme se k výzvě primátora města Prostějova

V našem městě pracuje řada drobných živnostníků i firem, kteří své podnikání provozují v pronajímaných prostorách. S panem primátorem jsme o problematice pomoci subjektům, které musely z důvodu koronavirové krize své provozy zavřít, podrobně diskutovali. Shodli jsme se na tom, že město chce a musí v těžké době vyjít podnikatelům vstříc a ulehčit jim složitou situaci, aby nemuseli své podnikání ukončit. Jednou z cest je úleva od placení nájmů po dobu, kdy bude těmto podnikům nařízeno uzavření provozů.
Uvědomujeme si, že velká skupina živnostníků a firem podniká v soukromých pronájmech. Apelujeme i na tyto pronajímatele, aby se připojili a nájemné po dobu nuceného omezení provozu odpustili, nebo alespoň významně snížili. Břemeno krize musíme nést společně. Denně vidíme úžasné příklady solidarity a nezištné pomoci. Nesmíme nechat padnout ty, kteří se nemohou se situací sami vyrovnat, protože ze dne na den ztratili veškeré příjmy nebo jejich velkou část.
Situaci drobných podniků jsme s panem primátorem podrobně rozebírali. Mimo nemocných jsou nejvíce existenčně ohroženi právě podnikatelé. Aby přežili, musíme poskytnout účinnou terapii. Pokud podnikatel nemá příjmy, nepomůže mu pouhé odsunutí závazků na pozdější dobu. V této mimořádné době žádáme i ostatní majitele nemovitostí, kde je provozována drobná podnikatelská činnost, aby se zachovali podobně. Solidarita s ohroženými a zachování a udržení drobného podnikání v co nejvyšší míře je v současnosti velmi důležitá. Pád drobných podnikatelů by byl i naším pádem.
Jako v tomto případě spolupracujeme i na dalších opatřeních, která pomohou ulehčit situaci ohroženým skupinám našich občanů. Společně to zvládneme. 

Odkaz na sdělení primátora

Sdílejte tento příspěvek!