Naše město a životní prostředí

Určitě nám všem záleží na tom, v čem žijeme, co dýcháme, co jíme. Proto ani v době epidemie koronaviru bychom neměli zapomínat na životní prostředí. Zastupitelé koalice Na rovinu! na mimořádné „karanténní“ jednání zastupitelstva připravili dva návrhy týkající se této problematiky.

První návrh je praktický a vztahuje se k problému, který dlouhodobě trápí občany v Prostějově, a tím je používání glyfosátu při údržbě městské zeleně. V loňském roce kvůli tomu petice s názvem „Petice za zákaz používání glyfosátu a škodlivých látek k hubení plevele a ošetřování veřejné zeleně na území města Prostějova“, kterou podepsalo 811 občanů.

Samotnému vzniku petice přitom předcházela snaha její iniciátorky, občanky Jany Jílkové řešit problém jednodušší cestou. Podala proto stížnost Magistrátu města Prostějova. Odpovědí jí bylo vyrozumění primátora Františka Jury, ve kterém mimo jiné uvedl, že od května 2019 provádí společnost FCC Prostějov, s. r. o. likvidaci nežádoucích plevelů na komunikacích také pomocí horké tlakové vody, což považuje za alternativní doplnění chemické likvidace plevelů. Přípravek Roundup Biaktiv pan primátor považuje za ekologicky nejšetrnější herbicid. Nutno zdůraznit, že v rámci diskuze na zastupitelstvu se na nevhodnosti stávajícího způsobu používání přípravku Roundup  shodli opoziční zastupitelé napříč politickým spektrem, včetně lékaře a předsedy okresního sdružení České lékařské komory pana doktora Bohuslava Machaně. Výsledkem debaty nicméně bylo polovičaté usnesení  č. 19238: „Zastupitelstvo města Prostějova bere na vědomí informace o petici s názvem „Petice za zákaz používání glyfosátu a škodlivých látek k hubení plevele a ošetřování veřejné zeleně na území města Prostějova“ s tím, že Rada města Prostějova bude dále prověřovat alternativy řešení hubení plevele.“ S tímto stanoviskem nesouhlasí jak petenti zmíněné petice, tak náš zastupiteský klub, a proto tuto otázku předkládáme zastupitelstvu k rozhodnutí znovu.

Považujeme za důležité, aby zastupitelé jednoznačně svým hlasem dali najevo, zda se budou před občany skrývat alibistickým a nic neříkajícím „vzetím na vědomí“, případně pouze „hledat alternativy“ (které už dávno existují), anebo přistoupí k zodpovědnému řešení, při zvážení všech rizik, která v souvislosti s používáním glyfosátu hrozí. Aby projevili zodpovědnost a snahu o prevenci a usilovali o předcházení rizik spojených s dlouhodobým používáním glyfosátu.

Pro vysvětlení našeho stanoviska uvádíme některé odborné argumenty:

  • Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny při Světové zdravotnické organizaci označuje glyfosát za pravděpodobně karcinogenní.
  • Podle vědců z Washingtonské univerzity zvyšuje glyfosát o 41 % riziko vzniku rakoviny lymfatických uzlin.
  • Federální soud v americkém San Francisku přiznal odškodnění 80 milionů USD za poškozené zdraví muži, který se soudil s koncernem Bayer vyrábějícím prostředek Roundup.

Pokud není jednoznačně prokázáno, že glyfosát je nezávadný, měli bychom k jeho užívání přistupovat s maximální opatrností a snažit se jeho užívání omezit, ne-li odbourat. Již dnes existují nechemické alternativy, kterými lze použití glyfosátu při údržbě zeleně a likvidaci plevele ve městech zcela nahradit, např. použití horké vody a páry, horké pěny, vzduchu, či použití infračerveného záření. Mnohá města a obce v České republice nečekají na legislativní zákaz užívání glyfosátu a sami jej v komunální údržbě zeleně buďto úplně zrušily, nebo alespoň výrazně omezily. Přestože alternativní přístupy mohou být dražší a méně efektivnější, ochrana zdraví obyvatel a životního prostředí by pro nás měly být důležitější. Jedná se o hodnoty, které nelze vyjádřit penězi. Jako zastupitelé musíme v tomto ohledu projevit jasný, nekompromisní postoj. Nelze hazardovat se zdravím občanů, zatímco budou radní „hledat alternativy“. Naším jednoznačným cílem je, aby používání glyfosátu v Prostějově skončilo a bylo nahrazeno méně nebezpečnými alternativami.

Druhý návrh na jednání zastupitelstva je spíše koncepčního rázu a vyzývá vedení Prostějova k vytvoření adaptační strategie města na změnu klimatu. S důsledky klimatické změny se potýkáme stále víc: teplé zimy bez sněhu, nesnesitelná vedra v létě, úbytek srážek, silný vítr, vymizení jara a podzimu v podobě, jaké jsme je znali. Změna klimatu v současnosti patří mezi největší globální problémy a zároveň i největší výzvy, kterým dnes lidstvo čelí. Nárůst teplot, změny klimatických podmínek a srážkové bilance dnes začínají činit některá místa planety neobyvatelnými. Změny mají velké dopady i na světovou ekonomiku. Zatímco v předchozích letech jsme tyto problémy mohli vnímat jako abstraktní a odtažité, dnes je můžeme pozorovat na vlastní oči.

Evropská komise přišla s ambiciózním plánem Zelené dohody pro Evropu (známým spíše pod původním názvem European Green Deal), který počítá s modernizací ekonomiky a lepším využíváním zdrojů. EU chce podle těchto plánů mj. investovat do technologií šetrných k životnímu prostředí, podporovat průmysl ve vývoji inovací a zavádět čistší, levnější a zdravější formy soukromé a veřejné dopravy. Cílem je, aby se EU stala do roku 2050 klimaticky neutrální.  Ani Česko nezůstává pozadu. V roce 2015 vláda schválila Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR a o dva roky později schválila konkrétní „akční plán“, jak tuto strategii převést do praxe.

Možnosti měst a obcí jsou oproti státům omezenější, ale přesto i na této úrovni je toho možné mnoho udělat. V Česku se tímto problémem zabývají nejen ve velkých městech jako je Praha, ale vlastní adaptační strategii mají i s Prostějovem srovnatelně velká města jako je např. Oprava, jejíž adaptační strategie by nám mohla být inspirací. Náš zastupiteský klub oceňuje, že se v Prostějově touto tematikou  již začínáme zabývat. S přizpůsobováním se klimatické změně a snižováním jejích dopadů je počítáno např. při rekonstrukci budov v majetku města, rekonstrukci sídlišť nebo v péči o veřejnou zeleň.  Na druhou stranu se ale domníváme, že naše město by si zasloužilo ambicióznější propracovaný plán, co s klimatickou změnou na území Prostějova dělat koncepčně. Bude nutné uvolnit v rozpočtu města v dalších letech dostatečné finanční prostředky a začít budovat opatření, která zmírní dopady klimatické krize. Proto by se i naše město mělo k tomuto problému postavit čelem. Při správě města je potřeba uvažovat vždy s důrazem na dlouhodobý vývoj, jinak se nám a především našim potomkům mohou důsledky našeho chování v budoucnu vymstít.

A ještě jedna dobrá zpráva na závěr:

Jakub Čech nominoval našeho zastupitele Tomáše Peku na Cenu Josefa Vavrouška v kategorii za výjimečný počin. Tomáš se spolu se svými přáteli ze Spolku pro staré Vrahovice zasloužil o vybudování arboreta ve Vrahovicích. Cenu každoročně uděluje Nadace partnerství. Pokud chcete, můžete nominaci podpořit na https://www.cenajosefavavrouska.cz/Nominace/2019/Tomas-Peka?fbclid=IwAR3jJFyRaArSITu2c68Ozdqq2FAtZ1zW5_lnlQIv-BkG6VLakZoVfNH0_Kw

 

Sdílejte tento příspěvek!